Śmieci wyborcze w Chełmku. 24.12.2010
Śmieci wyborcze w Chełmku. 24.12.2010

W grudniu, kilka dni po ustawowym terminie usunięcia materiałów wyborczych uwieczniliśmy na fotografiach tablice na których nadal wisiały plakaty wyborcze kandydatów w tym obecnego burmistrza Andrzeja Saternusa. Zwróciliśmy się z zapytaniem jak zostaną ukarane komitety wyborcze za złamanie ordynacji wyborczej. Tekst zapytania i fotografie dostępne pod tym linkiem: zobacz. W pierwszy dzień roboczy po świętach wszystkie materiały wyborcze Andrzeja Saternusa zniknęły z tablic. Możemy więc podziękować burmistrzowi w imieniu czytelników za posprzątanie miasta ze swoich śmieci wyborczych.

W dniu 5 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź z urzędu. Zgodnie z obietnicą umieszczamy ją poniżej:

Odpowiadając na zapytanie informuje iż,

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej, pełnomocnicy wyborczy, komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów /art. 71 Ordynacji wyborczej/. (czyli do dnia 22 grudnia 2010 do północy – przyp. red.).

Niewywiązanie się z tego obowiązku rodzi odpowiedzialność osobistą pełnomocnika za wykroczenie określone w art. 199 a ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej.

W celu zapewnienia przestrzegania obowiązków pełnomocników, zostanie przeprowadzony komisyjny przegląd tablic ogłoszeniowych i w zależności od jego wyniku, zostaną podjęte działania wymagane przepisami prawa.

Informuję iż, zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia może złożyć każda osoba która stwierdziła złamanie prawa, a karanie należy do kompetencji sądu.

Sekretarz
Janina Świerz

Dziękujemy za odpowiedź i zajęcie się problemem. Liczymy, że udokumentowane przez nas na fotografii śmieci wyborcze wskazujące na fakt, że niektóre komitety wyborcze złamały prawo wyborcze posłużą za podstawę do ich ukarania jak również przysłużą się Państwu w pilnowaniu porządku na terenie Naszej gminy. Nadal liczymy na odpowiedź na zadane pytania po przeprowadzeniu kontroli z uwzględnieniem przekazanych informacji i fotografii.