Śmieci wyborcze w Chełmku
Śmieci wyborcze w Chełmku

W środę o północy minął termin jaki miały komitety wyborcze na usunięcie swoich plakatów wyborczych. W przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych w tym terminie powinny zostać ukarane.

Podczas piątkowego spaceru po mieście w oczy rzucały się ciągle wiszące plakaty komitetów wyborczych. Zdjęcia poniżej (fotografie zrobione w piątek o godzinie 14.00-14.30).

W związku z tym faktem zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Miejskiego o wyjaśnienia. Treść zapytania poniżej.

Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W związku z niewywiązaniem się komitetów wyborczych prowadzących kampanię wyborczą na terenie gminy Chełmek a zwłaszcza komitetów będących pod nadzorem Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku z ustawowego obowiązku usunięcia materiałów wyborczych najpóźniej w dniu 22 grudnia 2010 roku zwracam się z zapytaniem:

  • Czy Urząd Miejski poprzez swoje jednostki ukarał bądź ukarze komitety wyborcze zgodnie z Ordynacją Wyborczą i odrębnymi przepisami? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak to w jaki sposób.
  • Czy Urząd Miejski bądź Rada Miejska wyciągnie konsekwencje wobec burmistrza Andrzeja Saternusa, który złamał w tym zakresie prawo a jako osoba wybrana w wyborach samorządowych 2010 na najważniejszy urząd w gminie powinna świecić przykładem praworządności i powinna stać na straży porządku i ładu w gminie?

Przykładowe fotografie wiszących nadal materiałów wyborczych można znaleźć w serwisie www.chelmek.info. Z góry dziękuję za odpowiedź na oba wyżej wymienione pytania.

Na oryginale właściwe podpisy

Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego
Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego

Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego
Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego

Tablica na Młynach na ul. Mickiewicza
Tablica na Młynach na ul. Mickiewicza

Tablica na Nowopolu
Tablica na Nowopolu