Logo akcji Bezpieczne Przejście
Logo akcji "Bezpieczne Przejście"

Śmierć starszej kobiety na przejściu dla pieszych nie pozostaje bez Echa.

Jak wynika z wcześniejszych informacji od Zarządu Dróg Wojewódzkich, zarządca drogi nie jest zainteresowany montażem sygnalizacji świetlnej, gdyż na tym odcinku nie notuje się wysokiej wypadkowości.

Na wniosek radnego Mariusza Sajaka w związku z akcją SLD Chełmek „Bezpieczne Przejście” sprawą zainteresował się senator Bogusław Mąsior, który w dniu 22 lutego złożył oficjalną interpelację. Sprawą zajmie się Sejmik i Marszałek województwa małopolskiego. 

Poniżej zamieszczamy skan dokumentu. O postępach będziemy informować na Chełmek.info.

skan