Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorcówSpotkanie informacyjne dla przedsiębiorcówW dniu 18 lutego 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania projektów realizowanych przez podmioty gospodarcze. W spotkaniu, które adresowane było do przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości wziął udział Pan Marek Sowa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz specjaliści w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych, w tym Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Pani Agnieszka Byrdziak Prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Pan Tomasz Czubek Prezes Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Pan Albert Bartosz Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce Zachodniej oraz gospodarze i współorganizatorzy spotkania Pan Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka i Pan Andrzej Skrzypiński Z-ca Burmistrz Chełmka.

W trakcie spotkania zostały przedstawione m.in. możliwości uzyskania bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Źródło: UM Chełmek