29 tycznia 2012 roku w Domu Ludowym w Bobrku odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów, które zorganizowała Sołtys Helena Szewczyk wraz z Radą Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W części artystycznej udział wzięła młodzież szkolna oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas zabawy, która nastąpiła po życzeniach grał i śpiewał Krzysztof Dłubisz.

Jan Lorek