Z inicjatywy byłych pracowników PZPS Chełmek w Chełmku w dniu 1 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie weteranów pracy z pionu technicznego. W przyjacielskiej atmosferze wspominano urok minionych lat oraz dekad ubiegłego wieku. Zebrani goście podzielili się również swoimi uwagami o kontynuacji dzieła swojego życia na zasłużonej emeryturze.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 20 osób. Przypomniano, że wszyscy kierownicy z pionu technicznego w kolejnych latach istnienia firmy piastowali wysokie funkcje zawodowe, dyrektorów, prezesów i naczelników wydziałów w urzędach państwowych. Świadczy to o ich wysokich kwalifikacjach i o dobrym przygotowaniu. Każdy z nich był mistrzem w swojej dziedzinie gdy Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego przeżywały okres rozkwitu. Utrzymywali w gotowości produkcyjnej ponad 1700 maszyn szwalniczych i montażowych, nie licząc maszyn produkcji spodów gumowych i wtórnej skóry.

Pion techniczny PZPS Chełmek w tych latach posiadał najlepszą kadrę techniczną w kraju w przemyśle obuwniczym. Dlatego też należą im się słowa uznania i szacunku za wzorową służbę dla zakładu, załogi i społeczności chełmeckiej.

Wspomniano też o swoich kolegach, których nie ma już wśród nas. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Ustalono również, że tego typu spotkania będą odbywały się przynajmniej raz w roku.