Z inicjatywy grupy kolegów, podobnie jak w roku ubiegłym, 21 lutego w restauracji „Ciżemka” w Chełmku odbyło się spotkanie weteranów pracy z pionu technicznego PZPS w Chełmku.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy kierownicy z ówczesnego pionu technicznego na czele z jego szefem. Pion techniczny PZPS Chełmek w tym okresie najlepszą kadrę techniczną w kraju w przemyśle obuwniczym. Dzielono się swoimi wspomnieniami i uwagami z okresu swojej działalności zawodowej oraz analizowano przyczyny upadku zakładów obuwniczych, gumowni i wtórnej skóry. W czasie spotkania kilku kolegom wręczono okolicznościowe jubileuszowe laurki z okazji ukończenia 70-ciu i więcej lat. Organizatorem spotkania jak co roku był Henryk Fucz, szef służby zaopatrzenia w tym czasie.

Na zakończenie podjęto toast za zdrowie i pomyślność wszystkich obecnych i nieobecnych. Następne spotkanie przewidziano na luty 2015 roku.