W dniu 22 marca Chełmek odwiedził poseł na sejm Marek Balt z Częstochowy. Wizytę swoją rozpoczął od podziwiania panoramy miasta ze wzgórza spod pomnika grunwaldzkiego.

Następnie odwiedził muzeum Pamięci Tomasza Baty, po którym oprowadził go dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Pan Waldemar Rudyk. Poseł zapoznał się z bogatą historią zarówno miasta i gminy Chełmek jak też z fenomenem rodziny Bata. Wizyta w Domie Pamięci wywarła duże wrażenie zarówno na samym pośle jak i towarzyszącej dyrektorce biura posła.

Kolejnym punktem na drodze posła po Chełmku była wizyta w strefie przemysłowej. Tam odwiedził piekarnię Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Następnie udał się na wycieczkę objazdową po Chełmku. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z szerokim gronem mieszkańców Chełmka w restauracji „Ciżemka”.

W spotkaniu z posłem przy kawie i ciastku uczestniczyło wielu mieszkańców Chełmka i liderów lokalnej społeczności między innymi reprezentanci Rady Miejskiej w Chełmku, Rady Powiatowej w Oświęcimiu, przedstawiciele organów pomocy społecznej, przedstawiciele Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, i przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów a także przedstawiciele poszczególnych dzielnic Chełmka oraz czteroosobowa delegacja Rady Miasta i Gminy SLD z Kęt, z przewodniczącym Tomaszem Bieleckim.

Po krótkim przedstawieniu się posła odbyła się dyskusja z mieszkańcami. Z Sali padało wiele pytań i poruszono całe spektrum problemów zarówno społecznych jak i gospodarczych. Między innymi temat niedocenianej w Polsce spółdzielczości, który to temat zreferował prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmku i radny Rady Powiatowej w Oświęcimiu Tomasz Warzecha. Kolejnymi tematami była gama problemów związanych z pomocą społeczną, które zreferował radny Rady Miejskiej Mariusz Sajak i Adam Stokłosa. Bogdan Cuber wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD i przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Oświęcimiu, wójt gminy Przeciszów poruszył natomiast problemy komunikacyjne wewnątrz struktur SLD.

Poza wspomnianymi tematami, poseł poruszył wiele innych interesujących problemów takich jak ustawowy zakaz kupowania leków przez szpitale w preferencyjnych, hurtowych cenach co doprowadza do wzrostu tempa zadłużania się szpitali. Poruszył też temat interesujący każdego kierowcę, jakim jest działanie koncernu PKN Orlen. Otóż według posła, Orlen mimo iż kupuje surowiec od Rosji, który to surowiec ma stabilną cenę ustaloną w umowach obustronnych to cenę swoich paliw Orlen ustala na podstawie wahającej się ceny ropy z bliskiego wschodu. Gdy zainteresował problemem panią prezes UOKiK, która rozpoczęła postępowanie, natychmiast została odwołana ze stanowiska przez premiera Tuska.

Wizyta posła Marka Balta była kolejną okazją dla mieszkańców Chełmka do zapoznania się z przedstawicielami władz centralnych i europejskich organizowaną przez Henryka Fucza z upoważnienia Rady Miasta i Gminy SLD. Organizator zapewnia, że dzięki sympatykom Lewicy takich spotkań będzie więcej.

Marek BałtMarek Balt, poseł na Sejm RP. Radny Miasta Częstochowy V i VI kadencji. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, społecznikiem, samorządowcem. Od 17 lat pracuje w częstochowskiej hucie, dziś jako zastępca dyrektora ds. remontów w Zakładzie Remontowo – Usługowym. W latach 2003 – 2005 byłe nauczycielem akademicki w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Logistyki oraz w Katedrze Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W Częstochowie był organizatorem referendum odwołującego prawicowego prezydenta miasta Częstochowa i doprowadził do wyboru przedstawiciela lewicy, członka SLD na stanowisko prezydenta Częstochowy. Zabieg ten i osiągnięty sukces w Częstochowie do dziś stanowi przykład, jak należy współpracować z szeroką gamą środowisk mieszkańców i jak przeprowadzać konsultacje społeczne.

Po szczęście trzeba jeździć do Chełmka, czego przykładem jest wizyta Marka Balta, który cztery dni po wizycie w naszym mieście wybrany został szefem śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach pokonując długoletniego przewodniczącego Zbyszka Zaborowskiego.