Zima w Chełmku - ulica BroniewskiegoW miesiącu październiku 2009r. w gminie Chełmek odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie została dokonana ocena przygotowania Gminy do ekstremalnych warunków atmosferycznych. Burmistrz Gminy – Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Andrzej Saternus postawił zadania i ocenił stan przygotowań do „Akcji Zima”. Na akcję odśnieżania, do końca 2009r. zaplanowano kwotę 30 000 zł. natomiast na odśnieżanie na rok 2010 w budżecie Gminy została zaplanowana kwota 120 000zł. W latach 2008/2009 kwoty te były podobne.

Zima, która w październiku zaatakowała niektóre rejony kraju, szczęśliwym trafem ominęła gminę Chełmek i związku z tym większych strat nie ponieśliśmy. Dotychczas nie mieliśmy w Gminie Chełmek problemów z nieprzejezdnością dróg. Wg oceny GZZK gmina Chełmek jest dobrze przygotowana do pokonania ekstremalnych warunków zimowych.

Źródło: UM Chełmek