Statystyka gminy Chełmek
Statystyka gminy Chełmek

Urząd Miejski w Chełmku podał dane statystyczne za 2009 rok. W gminie Chełmek zameldowanych na pobyt stały w 2009 roku było 12.958 osób. W 2008 było ich 12.906. W starym mieście 3.165 (w 2008 roku 3.134), na osiedlu 5.968 (5.966 w 2008) w Gorzowie 1.786 (1.776 w 2008) a w Bobrku 2.039 (2.030 w 2008).

W 2009 roku na terenie gminy Chełmek urodziło się 131 dzieci (w 2008 roku 138). W starym mieście 29 dzieci (40 w 2008), na osiedlu 58 dzieci (60 w 2008), w Gorzowie 21 dzieci (18 w 2008) i w Bobrku 23 dzieci (20 w 2008).

Zmarło w gminie 105 osób (113 w 2008 roku), w starym mieście 29 osób (33 w 2008), na osiedlu 41 osób (42 w 2008), w Gorzowie 16 osób (18 w 2008) a w Bobrku 19 osób (20 w 2008)

W 2009 roku zawarto w gminie 152 małżeństwa (290 w 2008 roku). W starym mieście było ich 22 (82 w 2008), na osiedlu 95 (70 w 2008), w Gorzowie 16 (18 w 2008) a w Bobrku 19 (20 w 2008). W tym czasie było 31 rozwodów w gminie (46 w 2008 roku), 19 w starym mieście (21 w 2008), na osiedlu 5 (10 w 2008), w Gorzowie 6 (8 w 2008) a w Bobrku 1 (7 w 2008).

Dane pochodzą z publikacji UM Chełmek.