Kategorie
Aktualności z Chełmka

Stowarzyszenie zawiązane

W dniu 7 marca w restauracji Ciżemka odbyło się spotkanie założycielskie nowego chełmeckiego stowarzyszenia. Wśród licznie zebranych gości znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk gminy Chełmek. Nauczyciele, przedsiębiorcy, studenci, emeryci, spółdzielcy, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawiciele pomocy społecznej w tym przedstawiciele MOPSu.

Spotkanie, mimo iż musiało spełnić formalne aspekty narzucone przez ustawę o stowarzyszeniach, nie było pozbawione szerokiej dyskusji na tematy bieżące i palące problemy zaniedbywane w gminie Chełmek. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za potrzebą zawiązania stowarzyszenia oraz przyjęciem nakreślonych celów. Cele stowarzyszenia podzielono na cztery główne aspekty:

  • Działalność pomocnicza, samorządowa;
  • Działalność społeczna;
  • Działalność informacyjna, badawcza i szkoleniowa;
  • Inna, nieokreślona, odpowiadająca na bieżące potrzeby.

Wśród działalności pomocniczej samorządowej nakreślono problemy opiniowania projektów uchwał, przygotowywania , reprezentowania i wspierania inicjatyw obywatelskich oraz kreowanie lokalnych liderów, którzy w chwili obecnej nie mają możliwości działania na rzecz mieszkańców gminy.

Planowana działalność społeczna to głównie organizowanie bezpłatnej i co najważniejsze profesjonalnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy, działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy i pomoc materialna dla potrzebujących mieszkańców gminy oraz działalność na rzecz ograniczenia skutków ubóstwa w gminie Chełmku.

Działalność informacyjna, badawcza i szkoleniowa to w szczególności przeprowadzenie dokładnych badań na temat lokalnej społeczności oraz wielkość i strukturze problemów występujących w gminie. Ponadto, przywrócenie mieszkańcom gminy niezależnej prasy lokalnej.

Ostatni punkt celów stowarzyszenie to działalność odpowiadająca na bieżące potrzeby mieszkańców gminy Chełmek

Już w najbliższy czwartek, to jest 14 marca, planowane jest kolejne spotkanie chełmeckiego stowarzyszenia na którym powstanie również konkretny plan pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *