dpsbobrekDom Pomocy Społecznej w Bobrku zakończył właśnie ostatni etap standaryzacji, dzięki czemu ta powiatowa placówka zostanie dopuszczona do funkcjonowania przy zachowaniu najwyższych standardów. W tym roku, w dniach od 10 do 11 września DPS będzie obchodził jubileusz 50-lecia swego istnienia. Dzięki zakończonym kosztownym inwestycjom przyszłość tego Domu z pewnością może wróżyć wiele dobrego.

– Władze powiatu oświęcimskiego zawsze podchodziły z dużym zaangażowaniem do sprawy dostosowania Domu Pomocy Społecznej w Bobrku do obowiązujących standardów świadczenia usług pensjonariuszom. W ostatnich latach przeprowadzono niezbędne inwestycje, dzięki którym już dziś możemy mówić o wystandaryzowaniu naszej placówki i zakończeniu okresu warunkowego jej dopuszczenia do użytkowania. Cieszymy się wraz z dyrekcją, że podjęty trud nie poszedł na marne. Niebawem będziemy obchodzić okrągły jubileusz istnienia Domu. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie właśnie zakończonej standaryzacji placówki – zaznacza starosta Józef Kała.

W ciągu ostatnich kilku lat Dom Pomocy Społecznej w Bobrku zmienił się nie do poznania. Jest to efekt realizacji programu naprawczego, którego podstawowym celem było dostosowanie placówki do obowiązujących standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, będącymi pensjonariuszami Domu. W tym czasie przebudowano i wyremontowano blok żywieniowy, oddano do użytku wybudowany, nowoczesny hostel, a także gruntownie wyremontowano i zaadaptowano do nowych potrzeb trzy oddziały, zlokalizowane na kondygnacjach budynku głównego. Wszystkie te zadania inwestycyjne były finansowane lub dofinansowywane z budżetu powiatu oświęcimskiego.

Niedawno zakończono ostatni etap realizacji programu naprawczego dla DPS-u w Bobrku. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono modernizację części budynku B. Prace wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Dermex” z Chełmka polegały w szczególności na dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także na przebudowie pokoi mieszkalnych. W efekcie powstały pomieszczenia jedno, dwu i trzyosobowe oraz podręczna kuchnia. Ponadto zakupiono część niezbędnego wyposażenia pokoi. W zmodernizowanych pomieszczeniach zamieszkało 12. pensjonariuszy, którzy mogą cieszyć sie bardzo dobrymi warunkami lokalowymi.

Koszt tego zadania inwestycyjnego to kwota 167.684 zł, którą w całości pokrył z własnych środków powiat oświęcimski.

– Jeszcze w sierpniu wystąpimy do wojewody z wnioskiem o uzyskanie bezwarunkowego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Będzie to ukoronowanie naszych wysiłków związanych ze standaryzacją naszej placówki – mówi wicedyrektor DPS w Bobrku Dorota Łabuda.

Rok 2010 jest rokiem jubileuszu 50-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Od początku działalności jego misją było niesienie pomocy poprzez całodobową opiekę, pielęgnację, terapię osób najbardziej potrzebujących, dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

W celu uczczenia tego jubileuszu na terenie DPS-u zostanie zorganizowanych wiele okolicznościowych imprez (konferencja, spotkanie z emerytami i rencistami, byłymi pracownikami DPS oraz piknik integracyjny dla mieszkańców Domu ich rodzin a także społeczności lokalnej). Obchody jubileuszu odbędą się w dniach 10-11 września.

źródło: starostwo powiatowe