Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem (Jules Poincare).

Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Jana Kilińskiego w Chełmku to placówka, której priorytetem jest solidne przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy, którą znajdą bez trudu, dlatego też podjęto współpracę z firmami, instytucjami oraz uczelniami, aby zapewnić swoim absolwentom najlepszy start zawodowy.

Nauka to pokarm dla rozumu (Lew Tołstoj)

Proponowana jest nauka w Zasadniczej Szkoła Zawodowej, w Technikum i w Liceum Ogólnokształcącym. Część kierunków kształcenia jest z gwarancją pracy, co oznacza, że absolwenci będą mogli skorzystać z proponowanych im ofert zatrudnienia w solidnych firmach z wieloletnią tradycją i doświadczeniem.

W planach jest otwarcie nowych kierunków: TECHNIK WIERTNIK – wydobycie gazów łupkowych – (partnerstwo AGH w Krakowie), TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY (praktyki w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu), a dla dziewcząt – TECHNIK EKONOMISTA.

Nauczycielem wszystkiego jest praktyka (Juliusz Cezar)

Młodzież uczy się zawodu u lokalnych pracodawców, dzięki czemu mają możliwość zdobycia pracy po ukończeniu nauki. Firmy, z którymi już podjęto współpracę to: Fiat Auto Poland Tychy, Brembo Poland s. z o.o., P.P.H.U. „Stanford”, ASFOR. Trwają rozmowy z kolejnymi partnerami m.in. firmami produkcyjno – handlowo – usługowymi.

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie (…) W tym moc, co więcej umie (Ignacy Baliński)

Uczniowie uzyskują bezpłatnie dodatkowe kwalifikacje (spawacza, projektowania serwisów internetowych, operatora wózków widłowych, operatora obrabiarek CNC, grafiki komputerowej) potwierdzone certyfikatem wydanym w dwóch językach (polskim i angielskim), który jest honorowany na rynku pracy.

Ponadto uczą się korzystania z oprogramowaniu firmy Delcam – używanego przez ponad 30 tysięcy firm i organizacji w ponad 80 krajach na całym świecie.

Szkoła jest także ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL.

Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu (Antoni Czechow)

Młodzież może też wybrać klasę językową z rozszerzonym językiem niemieckim, językiem angielskim i uzyskać certyfikat egzaminu międzynarodowego PTE.

Strona szkoły: www.jkilinski.edu.pl