Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Zmiana w opłatach za śmieci

W dniu 13 czerwca 2013 roku, Rada Miejska w Chełmku przyjęła propozycję nowych stawek opłaty za śmieci zmieniając w ten sposób wcześniejszą uchwałę. Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie obniżona do 8 zł na mieszkańca (było 9,50 zł) w przypadku osób segregujących śmieci i do 11 zł (było 12,50 zł) w przypadku osób niesegregujących śmieci. Ponadto została ustalona zróżnicowana stawka opłaty śmieciowej w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują dzieci. Przedstawia się ona następująco:

  • opłata za pierwsze dziecko 7 zł,
  • opłata za drugie dziecko 7 zł,
  • opłata za trzecie i każde kolejne dziecko 0 zł.
Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Chełmek znowu liderem… w opłatach

Znamy już cennik wywozu śmieci w gminie Chełmek i w pozostałych gminach powiatu oświęcimskiego i powiatów sąsiednich. Cena za posegregowane śmieci (czyli znacząca większość jak nie całość gospodarstw domowych w Chełmku) kształtuje się na poziomie 9,50 zł. W powiecie oświęcimskim to najdroższe śmieci ex aequo z cennikiem śmieci w mieście Oświęcim. W powiecie oświęcimskim ceny rozkładają się jak poniżej (od najdroższych):

  1. Chełmek i miasto Oświęcim – 9,50 zł za posegregowane odpady
  2. Brzeszcze- 8,50 zł za posegregowane odpady
  3. Osiek, Zator, Polanka Wielka, Przeciszów – 8,00 zł za posegregowane odpady
  4. Kęty – 7,00 zł za posegregowane odpady
  5. gmina wiejska Oświęcim – 6,00 zł za posegregowane odpady

Biorąc pod uwagę okoliczne powiaty, również jesteśmy negatywnymi liderami. Dla przykładu w powiecie olkuskim najdrożej jest w gminie Bukowno (9,00 zł za posegregowane odpady), w powiecie wadowickim najdrożej jest w Brzeźnicy (8,50 zł za posegregowane odpady). Drożej jest tylko w jednej gminie w okolicznych powiatach. W powiecie chrzanowskim w Babicach (11 zł za posegregowane odpady – drożej niż w Chełmku).

Biorąc pod uwagę natomiast cenę za nieposegregowane odpady w powiecie, również Chełmek z miastem Oświęcim są liderami z ceną 12,50zł. Wyprzedza nas wyłącznie Osiek z ceną droższą o 0,50 zł czyli 13,00 zł lecz w Osieku posegregowane odpady odbierane będą za 8,00 zł (czyli 1,50 zł taniej niż w Chełmku).

Na podstawie danych Gazety Krakowskiej

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Odpady wielkogabarytowe

Zbiórka odpadów wielkogabarytowychBurmistrz Chełmka wraz z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmku organizują bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Po raz pierwszy na terenie Gminy Chełmek odpady wielkogabarytowe zbierane będą w formie objazdu wszystkich posesji. Harmonogram zbiórki odpadów: 1 kwietnia tj. środa – Gorzów, 2-3 kwietnia tj. czwartek i piątek – Bobrek, 6-7 kwietnia tj. poniedziałek i wtorek – Chełmek Stare Miasto, 8 kwietnia tj. środa – Chełmek Nowopole, Krakowska, Marii Dąbrowskiej, Kościuszki i Ofiar Faszyzmu. Odpady należy wystawić do godz. 8.00 przed posesję. Odpady wystawione po tej godzinie nie zostaną odebrane. Zbierane będą następujące odpady wielkogabarytowe: meble, wersalki, fotele, stoły, ramy okienne – bez szyb, itp. Nie przyjmowane będą: eternit, akumulatory, opony samochodowe. Wszystkie meble muszą być rozebrane na części pierwsze.

UM Chelmek