Chełmecka lewica zaprasza

SLD Chełmek
Miejskie koło Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaprasza wszystkich członków, sympatyków i osoby zainteresowanie zrzeszeniem się bądź luźną współpracą z chełmecką lewicą na otwarte spotkanie programowe.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lutego 2014 roku (sobota) o godzinie 17.00 w siedzibie przy ulicy Topolowej 6 (budynek „Dom Rencisty” w Chełmku).

Materiał zlecony

Tomasz Niedziela odwiedził Chełmek

We wtorek, 28 maja 2013 roku, Chełmek odwiedził Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach Tomasz Niedziela, radny Rady Miejskiej w Sosnowcu i bliski współpracownik posła na sejm RP Marka Balta. Podczas swojej wizyty odwiedził Dom Pamięci Tomasza Baty, po którym oprowadził go dyrektor MOKSiR Waldemar Rudyk oraz zwiedził najważniejsze miejsca w Chełmku: historyczną granicę na Przemszy między Galicją a Prusami, tereny przemysłowe, punkt widokowy pod pomnikiem grunwaldzkim oraz centrum sportowe. Na własne oczy zobaczył również dewastację chełmeckiego kamieniołomu Skała. Na koniec swojej wizyty spotkał się z mieszkańcami, gdzie na dyskusję poświęcił blisko 3 godziny czasu. Podczas dyskusji barwnie opowiedział o mechanizmach sprawowania władzy samorządowej przez często barwne koalicje oraz udzielił wielu interesujących rad na temat przygotowania lokalnej społeczności do wyborów samorządowych.

Tomasz Niedziela w Chełmku Tomasz Niedziela w Chełmku

Spotkanie zorganizował Henryk Fucz a uczestniczyli w nim również radni powiatowi: Paweł Kobielusz i Tomasz Warzecha oraz radny Rady Miejskiej Mariusz Sajak.

Tomasz Niedziela w Chełmku Tomasz Niedziela w Chełmku

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

SLD OświęcimW imieniu Zarządu Miejskiego oraz Zarządu Powiatowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Oświęcimiu serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Oświęcim oraz powiatu oświęcimskiego na powiatowe obchody Święta Pracy. Uroczysty wiec odbędzie się 1 Maja o godz. 1000 przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Kościuszki w Oświęcimiu.

Przewodniczący Rady Powiatowej SLD
Bogdan Cuber

 

Spotkanie z Józefem Oleksym

Szanowni Państwo! Zarząd Powiatowy i Zarząd Miejski Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Federacja Młodych Socjaldemokratów w Oświęcimiu serdecznie zapraszają na spotkanie z byłym premierem, wicepremierem, marszałkiem sejmu, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Józefem Oleksym.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2012 r. o godz. 17.30 w sali sesyjnej Oświęcimskiego Centrum Kultury.

 

Powiatowy zjazd SLD

W dniu 31 marca 2012 roku w OCK w Oświęcimiu odbył się VI Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy struktur SLD powiatu oświęcimskiego.

Podczas zjazdu złozono sprawozdania z mijającej kadencji oraz wybrano nowych członków Rady Powiatowej, Zarządu Powiatowego, członków Komisji Rewizyjnej i delegatów. Sukces w wyborach odnieśli delegaci z Chełmka, którzy wprowadzili do Rady Powiatowej czterech swoich członków (w minionych kadencjach Chełmek posiadał trzech przedstawicieli). Podobnie podczas wyborów członków Komisji Rewizyjnej, do której wybranych zostało dwóch przedstawicieli chełmeckich struktur (we wcześniejszych latach był jeden przedstawiciel Chełmka).

7 marca odbył się natomiast miejski zjazd SLD w Chełmku, na którym również wybrano władze statutowe organizacji miejskiej na nową kadencję.

Spotkanie z posłem Markiem Baltem

W dniu 22 marca Chełmek odwiedził poseł na sejm Marek Balt z Częstochowy. Wizytę swoją rozpoczął od podziwiania panoramy miasta ze wzgórza spod pomnika grunwaldzkiego.

Następnie odwiedził muzeum Pamięci Tomasza Baty, po którym oprowadził go dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Pan Waldemar Rudyk. Poseł zapoznał się z bogatą historią zarówno miasta i gminy Chełmek jak też z fenomenem rodziny Bata. Wizyta w Domie Pamięci wywarła duże wrażenie zarówno na samym pośle jak i towarzyszącej dyrektorce biura posła.

Kolejnym punktem na drodze posła po Chełmku była wizyta w strefie przemysłowej. Tam odwiedził piekarnię Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Następnie udał się na wycieczkę objazdową po Chełmku. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z szerokim gronem mieszkańców Chełmka w restauracji „Ciżemka”.

W spotkaniu z posłem przy kawie i ciastku uczestniczyło wielu mieszkańców Chełmka i liderów lokalnej społeczności między innymi reprezentanci Rady Miejskiej w Chełmku, Rady Powiatowej w Oświęcimiu, przedstawiciele organów pomocy społecznej, przedstawiciele Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, i przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów a także przedstawiciele poszczególnych dzielnic Chełmka oraz czteroosobowa delegacja Rady Miasta i Gminy SLD z Kęt, z przewodniczącym Tomaszem Bieleckim.

Po krótkim przedstawieniu się posła odbyła się dyskusja z mieszkańcami. Z Sali padało wiele pytań i poruszono całe spektrum problemów zarówno społecznych jak i gospodarczych. Między innymi temat niedocenianej w Polsce spółdzielczości, który to temat zreferował prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmku i radny Rady Powiatowej w Oświęcimiu Tomasz Warzecha. Kolejnymi tematami była gama problemów związanych z pomocą społeczną, które zreferował radny Rady Miejskiej Mariusz Sajak i Adam Stokłosa. Bogdan Cuber wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD i przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Oświęcimiu, wójt gminy Przeciszów poruszył natomiast problemy komunikacyjne wewnątrz struktur SLD.

Poza wspomnianymi tematami, poseł poruszył wiele innych interesujących problemów takich jak ustawowy zakaz kupowania leków przez szpitale w preferencyjnych, hurtowych cenach co doprowadza do wzrostu tempa zadłużania się szpitali. Poruszył też temat interesujący każdego kierowcę, jakim jest działanie koncernu PKN Orlen. Otóż według posła, Orlen mimo iż kupuje surowiec od Rosji, który to surowiec ma stabilną cenę ustaloną w umowach obustronnych to cenę swoich paliw Orlen ustala na podstawie wahającej się ceny ropy z bliskiego wschodu. Gdy zainteresował problemem panią prezes UOKiK, która rozpoczęła postępowanie, natychmiast została odwołana ze stanowiska przez premiera Tuska.

Wizyta posła Marka Balta była kolejną okazją dla mieszkańców Chełmka do zapoznania się z przedstawicielami władz centralnych i europejskich organizowaną przez Henryka Fucza z upoważnienia Rady Miasta i Gminy SLD. Organizator zapewnia, że dzięki sympatykom Lewicy takich spotkań będzie więcej.

Marek BałtMarek Balt, poseł na Sejm RP. Radny Miasta Częstochowy V i VI kadencji. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, społecznikiem, samorządowcem. Od 17 lat pracuje w częstochowskiej hucie, dziś jako zastępca dyrektora ds. remontów w Zakładzie Remontowo – Usługowym. W latach 2003 – 2005 byłe nauczycielem akademicki w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Logistyki oraz w Katedrze Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

W Częstochowie był organizatorem referendum odwołującego prawicowego prezydenta miasta Częstochowa i doprowadził do wyboru przedstawiciela lewicy, członka SLD na stanowisko prezydenta Częstochowy. Zabieg ten i osiągnięty sukces w Częstochowie do dziś stanowi przykład, jak należy współpracować z szeroką gamą środowisk mieszkańców i jak przeprowadzać konsultacje społeczne.

Po szczęście trzeba jeździć do Chełmka, czego przykładem jest wizyta Marka Balta, który cztery dni po wizycie w naszym mieście wybrany został szefem śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach pokonując długoletniego przewodniczącego Zbyszka Zaborowskiego.

Spotkanie z premierem – aktualizacja

Leszek Miller w Chełmku
Leszek Miller w Chełmku

W dniu 10 czerwca 2011 roku, piątek, do Chełmka na spotkanie z mieszkańcami gminy miał przyjechać premier Leszek Miller. Otrzymaliśmy jednak informację, że ze względu na sytuację rodzinną, spotkanie musi zostać przesunięte. Informacja o nowym terminie spotkania wraz z planem wizyty zostanie przekazana wkrótce.

Premier w Chełmku

Leszek Miller w Chełmku
Leszek Miller w Chełmku

W dniu 10 czerwca 2011 roku, piątek, do Chełmka na spotkanie z mieszkańcami gminy przyjedzie z wizytą premier Leszek Miller.

Leszek Miller był premierem rządu RP w latach 2001-2004, ministrem pracy i polityki socjalnej (1993-1997 w rządach Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego), ministrem spraw wewnętrznych i administracji (1997 w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza), założycielem SLD i przewodniczącym ugrupowania w latach 1999-2004, laureatem telewizyjnych Wiktorów, odznaczony Orderem Uśmiechu i dwukrotnie otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika Wprost. Jest także laureatem nagrody Srebrne Usta. W I, II, III i IV kadencji był posłem na sejm, gdzie uzyskiwał największe poparcie w swoim okręgu a w 2001 roku uzyskał największe procentowe poparcie w skali kraju.

Jego rząd odziedziczył po swoich prawicowych poprzednikach niezwykle trudną sytuację budżetu państwa – prawie 90 mld. złotych deficytu (dziura Bauca), ponad 18 procentowe bezrobocie, wysoki poziom długu publicznego i zerowy wzrost gospodarczy. Pod koniec rządzenia nastąpił bardzo wysoki, ponad 6 procentowy wzrost gospodarczy.

W czasie jego kadencji przeprowadzono niepopularny program cięć w wydatkach publicznych, zlikwidowano kasy chorych i utworzono Narodowy Fundusz Zdrowia, kontynuowano reformę systemu podatkowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podjęto nieudaną w wyniku sprawy Rywina próbę uporządkowania rynku medialnego. Przeprowadzono znaczne obniżenie podatków – do 19 procent dla osób prawnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, a także przyjęto ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przeprowadzono też reformę górnictwa oraz restrukturyzację i oddłużenie wielu zakładów pracy. Działania te przyniosły w następnych latach ożywienie gospodarcze i wzrost wpływów do budżetu państwa. Uruchomiono też wiele programów socjalnych jak dożywianie dzieci i młodzieży, wyprawkę szkolną oraz pomoc dla absolwentów szkół i uczelni podejmujących pierwszą pracę. Przeprowadzono też gruntowną reformę służb specjalnych (rozwiązano UOP powołano zaś ABW i Agencję Wywiadu).

Od 2001 roku, w trakcie jego rządów dostosowano polskie realia do wymogów Unii Europejskiej. 13 grudnia 2002 na szczycie w Kopenhadze zakończył negocjacje z Unią Europejską aby 16 kwietnia 2003 w Atenach podpisać Traktat Akcesyjny wprowadzający Polskę do UE. 1 maja 2004 uczestniczył w Dublinie w uroczystej ceremonii przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

Joanna Senyszyn

Prof. Joanna Senyszyn w Chełmku
Prof. Joanna Senyszyn w Chełmku

W dniu 12 grudnia 2010 roku Chełmek odwiedziła posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Joanna Senyszyn. Spotkanie europosłanki z mieszkańcami Chełmka odbyło się na zaproszenie Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chełmku.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 16.00 w wyremontowanej restauracji Kaprys na ulicy Krakowskiej. Wcześniej prof. Joanna Senyszyn zwiedziła wspólnie z miejskimi działaczami SLD muzeum Tomasza Baty. Spotkanie w restauracji Kaprys otworzyły słowa wstępu posłanki. Następnie prof. Senyszyn poprosiła o dyskusję i głosy z sali. Poruszano wiele tematów. Od pracy w Parlamencie Europejskim poprzez ocenę polskiej sceny politycznej z perspektywy Brukseli, sprawy gospodarcze, biznesowe po te tyczące się zwykłych obywateli jak emeryci i kombatanci. Nie zabrakło również dyskusji o działaniach kościoła w Polsce i Europie.

Henryk Fucz z Joanną Senyszyn
Henryk Fucz z Joanną Senyszyn

Po oficjalnej części spotkania każdy gość otrzymał od euro posłani prezent w postaci kalendarza i „antystresowego serca”. Następnie rozmowy przeniosły się do kuluarów, gdzie każdy miał okazję zamienić parę zdań z posłanką. Na zakończenie podano obiad.

Spotkanie z eurodeputowaną prof. Joanną Senyszyn było drugim spotkaniem tej rangi zorganizowanym w mijającym 2010 roku. W maju z inicjatywy chełmeckich działaczy SLD odwiedził nas europoseł prof. Adam Gierek. Miejscy działacze SLD nie zdradzają planów na 2011 rok. Mówią tylko, że zaproszą do miasta równie znane osobistości. Spotkania nie zaszczycili swoją obecnością żadni przedstawiciele lokalnych władz.

Joanna Senyszyn

Zaproszenie na spotkanie z prof. Joanną Senyszyn w Chełmku
Zaproszenie na spotkanie z prof. Joanną Senyszyn

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chełmku ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Chełmka na spotkanie z posłanką Parlamentu Europejskiego Joanną Senyszyn. Spotkanie odbędzie się w restauracji Kaprys na ulicy Krakowskiej 24 w niedzielę, 12 grudnia 2010 roku o godzinie 16.00.

Wizyta prof. Joanny Senyszyn będzie kolejną wizytą europosła w Chełmku. W maju 2010 roku na zaproszenie chełmeckiego SLD naszą miejscowość odwiedził poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Gierek.

joanna-senyszyn-650