Kategorie
Chełmek Urząd Miejski w Chełmku

Zapłacisz znacznie więcej za wywóz śmieci

W 2020 r. za wywóz śmieci zapłacimy znacznie więcej, nawet kilkadziesiąt lub kilkaset procent, zwłaszcza gdy ich nie posegregujemy. Selektywna zbiórka odpadów dziś to już nie tylko dbałość o środowisko, ale także własny rachunek ekonomiczny. Warto zatem wiedzieć, jak we właściwy sposób pozbywać się śmieci.

Z regulacji Unii Europejskiej wynika, że od 2020 roku do ponownego przetworzenia ma trafiać co najmniej 50 proc. odpadów pochodzących z gospodarstw domowych – „przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło”. Przepisy dotyczą krajów członkowskich, w tym Polski. Jednakże, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, jeszcze w 2018 roku poziom selektywnie zebranych śmieci z naszych domów i mieszkań wynosił zaledwie 31,8 proc.

Próba realizacji ambitnego celu jest wspomagana przez działania państwa. W lipcu 2017 roku zaczął obowiązywać Jednolity System Segregacji Odpadów. Zgodnie z jego zasadami, śmieci dzielone są na cztery główne grupy (frakcje): papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bio. Pojemników przeznaczonych na odpady może być jednak więcej – dopuszcza się selekcję szkła na bezbarwne i kolorowe. To, co nie może zostać przyporządkowane do żadnej z grup, musi trafić do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Co do czego, czyli jak wyrzucać śmieci

Część osób nie segreguje śmieci, błędnie uważając, że jest to kłopotliwa czynność. Tymczasem, wystarczy stosować się do jednej, głównej zasady podziału – należy oddzielać surowce nadające się do powtórnego wykorzystania od tych, które powinny trafić do utylizacji.

W przypadku metali i tworzyw sztucznych, recyklingowi podlegają przede wszystkim opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach), plastikowe butelki i torby, zakrętki, opakowania po środkach czystości i kosmetykach czy puszki po żywności. Z kolei jako papier należy kwalifikować opakowania z kartonu i tektury, a także szeroko rozumianą makulaturę – gazety, czasopisma, zadrukowane kartki czy ulotki. Trzeba natomiast pamiętać, by nie wrzucać do pojemników na papier ręczników papierowych, papieru powleczonego folią lub po prostu mocno zabrudzonego (np. tłuszczem).

W kontekście segregowania szkła sprawa jest jeszcze prostsza – kosze przeznaczone są na butelki i słoiki po napojach oraz żywności, a także pojemniki po kosmetykach (jeżeli nie są trwale połączone z innymi surowcami). Co ważne, wyrzucane odpady nie muszą być umyte, gdyż i tak w sortowni są poddawane takiemu procesowi. Do przetworzenia nie nadają się wyroby porcelanowe, lustra czy szyby okienne. Odpady biodegradowalne to z kolei resztki jedzenia, gałęzie, kwiaty i niezaimpregnowane drewno. Nie należy jednak wrzucać do tego rodzaju pojemników np. kości i odchodów zwierząt oraz płyt wiórowych.

To, czego nie wolno umieszczać w koszach czterech głównych frakcji, z reguły powinno znaleźć się w pojemnikach na odpady zmieszane. Nie można jednak zapomnieć o konieczności odrębnej utylizacji odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte baterie, świetlówki i sprzęt AGD/RTV czy lekarstwa po upływie daty ważności. Tego typu rzeczy mogą zostać oddane w specjalnie wyznaczonych miejscach (sklepy i apteki), a także gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – tłumaczy Dawid Okrój z Amest Sp. z o.o.

W przypadku braku pewności, co do właściwego przeznaczenia danego odpadu, warto odwiedzić stronę internetową Ministerstwa Klimatu, na której znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące segregacji.

Segregacja bez tajemnic

Według obowiązujących wytycznych, pojemnik każdej frakcji odpadów musi mieć inny kolor. W tym aspekcie nie ma miejsca na dowolność: papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty), szkło (zielony, a jeżeli osobno zbierane jest szkło bezbarwne, taki kubeł musi mieć kolor biały), bio (brązowy). Termin, jaki samorządy mają na wymianę pojemników, to 30 czerwca 2022 roku. – Jednolity System Segregacji Odpadów pomoże we właściwym segregowaniu śmieci, a to niezwykle istotne, by ich jak największa ilość trafiała do recyklingu. Dzięki temu możliwe jest powtórne, bezpieczne wykorzystanie surowców, które w inny sposób nie tylko zostałyby zmarnowane, ale także stanowiłyby problem pod kątem ochrony środowiska. Trzeba bowiem pamiętać, że i tak część śmieci nie nadaje się do odzysku i musi znaleźć się na składowisku odpadów lub zostać zutylizowana w spalarni – przypomina Dawid Okrój z Amest Sp. z o.o.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Zmiana w opłatach za śmieci

W dniu 13 czerwca 2013 roku, Rada Miejska w Chełmku przyjęła propozycję nowych stawek opłaty za śmieci zmieniając w ten sposób wcześniejszą uchwałę. Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie obniżona do 8 zł na mieszkańca (było 9,50 zł) w przypadku osób segregujących śmieci i do 11 zł (było 12,50 zł) w przypadku osób niesegregujących śmieci. Ponadto została ustalona zróżnicowana stawka opłaty śmieciowej w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują dzieci. Przedstawia się ona następująco:

  • opłata za pierwsze dziecko 7 zł,
  • opłata za drugie dziecko 7 zł,
  • opłata za trzecie i każde kolejne dziecko 0 zł.
Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Chełmek znowu liderem… w opłatach

Znamy już cennik wywozu śmieci w gminie Chełmek i w pozostałych gminach powiatu oświęcimskiego i powiatów sąsiednich. Cena za posegregowane śmieci (czyli znacząca większość jak nie całość gospodarstw domowych w Chełmku) kształtuje się na poziomie 9,50 zł. W powiecie oświęcimskim to najdroższe śmieci ex aequo z cennikiem śmieci w mieście Oświęcim. W powiecie oświęcimskim ceny rozkładają się jak poniżej (od najdroższych):

  1. Chełmek i miasto Oświęcim – 9,50 zł za posegregowane odpady
  2. Brzeszcze- 8,50 zł za posegregowane odpady
  3. Osiek, Zator, Polanka Wielka, Przeciszów – 8,00 zł za posegregowane odpady
  4. Kęty – 7,00 zł za posegregowane odpady
  5. gmina wiejska Oświęcim – 6,00 zł za posegregowane odpady

Biorąc pod uwagę okoliczne powiaty, również jesteśmy negatywnymi liderami. Dla przykładu w powiecie olkuskim najdrożej jest w gminie Bukowno (9,00 zł za posegregowane odpady), w powiecie wadowickim najdrożej jest w Brzeźnicy (8,50 zł za posegregowane odpady). Drożej jest tylko w jednej gminie w okolicznych powiatach. W powiecie chrzanowskim w Babicach (11 zł za posegregowane odpady – drożej niż w Chełmku).

Biorąc pod uwagę natomiast cenę za nieposegregowane odpady w powiecie, również Chełmek z miastem Oświęcim są liderami z ceną 12,50zł. Wyprzedza nas wyłącznie Osiek z ceną droższą o 0,50 zł czyli 13,00 zł lecz w Osieku posegregowane odpady odbierane będą za 8,00 zł (czyli 1,50 zł taniej niż w Chełmku).

Na podstawie danych Gazety Krakowskiej

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Śmieci wyborcze c.d.

Śmieci wyborcze w Chełmku. 24.12.2010
Śmieci wyborcze w Chełmku. 24.12.2010

W grudniu, kilka dni po ustawowym terminie usunięcia materiałów wyborczych uwieczniliśmy na fotografiach tablice na których nadal wisiały plakaty wyborcze kandydatów w tym obecnego burmistrza Andrzeja Saternusa. Zwróciliśmy się z zapytaniem jak zostaną ukarane komitety wyborcze za złamanie ordynacji wyborczej. Tekst zapytania i fotografie dostępne pod tym linkiem: zobacz. W pierwszy dzień roboczy po świętach wszystkie materiały wyborcze Andrzeja Saternusa zniknęły z tablic. Możemy więc podziękować burmistrzowi w imieniu czytelników za posprzątanie miasta ze swoich śmieci wyborczych.

W dniu 5 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź z urzędu. Zgodnie z obietnicą umieszczamy ją poniżej:

Odpowiadając na zapytanie informuje iż,

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej, pełnomocnicy wyborczy, komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów /art. 71 Ordynacji wyborczej/. (czyli do dnia 22 grudnia 2010 do północy – przyp. red.).

Niewywiązanie się z tego obowiązku rodzi odpowiedzialność osobistą pełnomocnika za wykroczenie określone w art. 199 a ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej.

W celu zapewnienia przestrzegania obowiązków pełnomocników, zostanie przeprowadzony komisyjny przegląd tablic ogłoszeniowych i w zależności od jego wyniku, zostaną podjęte działania wymagane przepisami prawa.

Informuję iż, zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia może złożyć każda osoba która stwierdziła złamanie prawa, a karanie należy do kompetencji sądu.

Sekretarz
Janina Świerz

Dziękujemy za odpowiedź i zajęcie się problemem. Liczymy, że udokumentowane przez nas na fotografii śmieci wyborcze wskazujące na fakt, że niektóre komitety wyborcze złamały prawo wyborcze posłużą za podstawę do ich ukarania jak również przysłużą się Państwu w pilnowaniu porządku na terenie Naszej gminy. Nadal liczymy na odpowiedź na zadane pytania po przeprowadzeniu kontroli z uwzględnieniem przekazanych informacji i fotografii.

Kategorie
Aktualności z Chełmka Urząd Miejski w Chełmku

Śmieci wyborcze

Śmieci wyborcze w Chełmku
Śmieci wyborcze w Chełmku

W środę o północy minął termin jaki miały komitety wyborcze na usunięcie swoich plakatów wyborczych. W przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych w tym terminie powinny zostać ukarane.

Podczas piątkowego spaceru po mieście w oczy rzucały się ciągle wiszące plakaty komitetów wyborczych. Zdjęcia poniżej (fotografie zrobione w piątek o godzinie 14.00-14.30).

W związku z tym faktem zwróciliśmy się z zapytaniem do Urzędu Miejskiego o wyjaśnienia. Treść zapytania poniżej.

Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W związku z niewywiązaniem się komitetów wyborczych prowadzących kampanię wyborczą na terenie gminy Chełmek a zwłaszcza komitetów będących pod nadzorem Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku z ustawowego obowiązku usunięcia materiałów wyborczych najpóźniej w dniu 22 grudnia 2010 roku zwracam się z zapytaniem:

  • Czy Urząd Miejski poprzez swoje jednostki ukarał bądź ukarze komitety wyborcze zgodnie z Ordynacją Wyborczą i odrębnymi przepisami? Jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak to w jaki sposób.
  • Czy Urząd Miejski bądź Rada Miejska wyciągnie konsekwencje wobec burmistrza Andrzeja Saternusa, który złamał w tym zakresie prawo a jako osoba wybrana w wyborach samorządowych 2010 na najważniejszy urząd w gminie powinna świecić przykładem praworządności i powinna stać na straży porządku i ładu w gminie?

Przykładowe fotografie wiszących nadal materiałów wyborczych można znaleźć w serwisie www.chelmek.info. Z góry dziękuję za odpowiedź na oba wyżej wymienione pytania.

Na oryginale właściwe podpisy

Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego
Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego

Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego
Tablica pod MOKSiR na ul. B. Chrobrego

Tablica na Młynach na ul. Mickiewicza
Tablica na Młynach na ul. Mickiewicza

Tablica na Nowopolu
Tablica na Nowopolu

Kategorie
Aktualności z Chełmka

Wielkie sprzątanie

Wielka Woda w Chełmku
Wielka Woda w Chełmku

Mariusz Kamiński z redakcji Przełomu relacjonuje sytuację powodziową między innymi w gminie Chełmek. Zalane drogi, piwnice, podtopione domy. Bobrek w gminie Chełmek stanął w wodzie. I choć wały przeciwpowodziowe zablokowały napór Wisły, to wystąpiły z brzegów na co dzień niewielkie rzeczki. W czwartek strażacy workami z piaskiem starali się zminimalizować zagrożenie zalania kolejnych gospodarstw domowych.

Przy przystanku kolejowym Gorzów Chrzanowski nie ma wolnego miejsca parkingowego. Mieszkańcy Gorzowa pracujący w Oświęcimiu i okolicach, gdzie nie można dojechać, przesiedli się na pociąg. Ludzie zostawiają tu swoje samochody. We wsi spokojnie. O powodzi przypomina kilka potopionych piwnic.

Droga wojewódzka nr 933 wygląda jak niewielka, gminna ulica – ruch samochodowy jest praktycznie zerowy. W Bobrku, po skręcie w prawo, w ulicę Parkową, widać zalane gospodarstwa i drogę, którą płynie strumień wody. Mieszkańcy żyjący w domach sąsiadujących z Wisłą są załamani.

– Zalało piwnice na dwa metry. Nie mamy ogrzewania od niedzieli – żali się Franciszek Bebak.

Dalej, idąc w stronę Gromca, widać ludzi stojących na wałach przeciwpowodziowych. Obserwują poziom wody w Wiśle.  Z wielu posesji wystają węże strażackie. Trwa wypompowywanie wody z zalanych piwnic.

W gminie Chełmek, w miejscu gdzie cofnęła się już woda, trwa wielkie sprzątanie od mostu przy ul. Śląskiej w Chełmku do ul. Jaworznickiej. Urząd Meijski wystawił kontenery na ulicy Zygmunta Starego, Rzecznej i Bolesława Chrobrego do których można wrzucać śmieci zebrane z terenów zalanych przez wodę, oraz inne przedmioty z budynków które były dotknięte powodzią.