Spotkanie weteranów pracy

Z inicjatywy grupy kolegów, podobnie jak w roku ubiegłym, 21 lutego w restauracji „Ciżemka” w Chełmku odbyło się spotkanie weteranów pracy z pionu technicznego PZPS w Chełmku.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy kierownicy z ówczesnego pionu technicznego na czele z jego szefem. Pion techniczny PZPS Chełmek w tym okresie najlepszą kadrę techniczną w kraju w przemyśle obuwniczym. Dzielono się swoimi wspomnieniami i uwagami z okresu swojej działalności zawodowej oraz analizowano przyczyny upadku zakładów obuwniczych, gumowni i wtórnej skóry. W czasie spotkania kilku kolegom wręczono okolicznościowe jubileuszowe laurki z okazji ukończenia 70-ciu i więcej lat. Organizatorem spotkania jak co roku był Henryk Fucz, szef służby zaopatrzenia w tym czasie.

Na zakończenie podjęto toast za zdrowie i pomyślność wszystkich obecnych i nieobecnych. Następne spotkanie przewidziano na luty 2015 roku.

Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim

W niedzielę 8 grudnia 2013 roku o godzinie 15.00 do Libiąża przyjedzie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Z tej okazji kierowane jest zaproszenie do mieszkańców Chełmka na to spotkanie. W trakcie spotkania prezes Jarosław Kaczyński odpowie na nurtujące mieszkańców pytania.
Spotkanie odbędzie się na sali kinowej w Libiąskim Centrum Kultury przy ul. Górniczej 1.

Stowarzyszenie – spotkanie założycielskie

Już w najbliższy czwartek, to jest 7 marca 2013 roku, w Restauracji Ciżemka w Chełmku odbędzie się zebranie założycielskie chełmeckiego stowarzyszenia „NAZWA – do ustalenia i przedyskutowania na spotkaniu założycielskim”.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które dysponują czasem, chęciami lub doświadczeniem, osoby które chcą czynnie podejmować działania pro-rozwojowe, które chcą poświęcić swoją wiedzę lub czas dla najbardziej potrzebujących i wykluczonych osób w Chełmku.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane mnożącymi się problemami w gminie Chełmek – a konkretnie zainteresowane rozwiązywaniem tych problemów. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, aby zgłosić swoją osobę jako członka założyciela chełmeckiego stowarzyszenia.

[contact_form]

Podstawowe założenia działalności stowarzyszenia można zamknąć w czterech blokach tematycznych (konkretne rozwiązania i finalna wersja bloków tematycznych zostanie przedyskutowana i ujęta w statucie podczas spotkania założycielskiego):

 • Działalność pomocnicza, samorządowa

Opiniowanie projektów uchwał;
Wspieranie inicjatyw obywatelskich;
Przygotowywanie uchwał obywatelskich;
Reprezentacja grup mieszkańców na forum samorządowym;

 • Działalność społeczna

Organizowanie bezpłatnej i fachowej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy;
Organizowanie zbiórek na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy;
Pomoc materialna dla potrzebujących mieszkańców gminy;
Stworzenie funduszy na rzecz szybkiej potrzeby materialnej dla pokrzywdzonych w klęskach mieszkańców gminy;
Działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy;
Działalność na rzecz ograniczenia skutków ubóstwa w gminie Chełmku;

 • Działalność informacyjna, badawcza i szkoleniowa

Szerzenie informacji i publikacje na temat działań podejmowanych w gminie;
Działalność wydawnicza i archiwizacyjna;
Działalność szkoleniowa;
Działalność badawcza;

 • Inna, nieokreślona, odpowiadająca na bieżące potrzeby.

Zapoznaj się z projektem statutu stowarzyszenia (do dyskusji i głosowania podczas spotkania założycielskiego stowarzyszenia).

Plan spotkania:

 1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników;
 2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał;
 3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej, która zbiera i liczy głosy (komisję powołujemy, jeżeli głosowanie jest tajne, czyli jeśli w punkcie 2 porządku spotkania ustalono taki sposób głosowania;
 5. Dyskusja na temat celu powołania stowarzyszenia oraz podstawowych danych stowarzyszenia;
 6. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1);
 7. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag;
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2);
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego – uchwała nr 3);
 10. Wybór władz stowarzyszenia: zarządu (podjęcie uchwały o wyborze członków zarządu – 3 osoby, chyba że nastąpi zmiana projektu statutu, punkt 8 porządku spotkania na podstawie punktu 7 – uchwała nr 4);
 11. Wybór władz stowarzyszenia: komisji rewizyjnej (podjęcie uchwały o wyborze członków komisji rewizyjnej – 3 osoby, chyba że nastąpi zmiana projektu statutu, punkt 8 porządku spotkania na podstawie punktu 7 – uchwała nr 5);
 12. Dyskusja i wolne wnioski głosowane na bieżąco z chwilą wpłynięcia;
 13. Zamknięcie zebrania;
 14. Nieoficjalna część zebrania założycielskiego.

Podsumowanie spotkania z Józefem Oleksym

23 listopada w OCK w Oświęcimiu odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącym SLD Józefem Oleksym. W spotkaniu uczestniczyła także europosłanka Joanna Senyszyn oraz przewodniczący Kazimierz Chrzanowski. Chełmek reprezentował członek Zarządu Powiatowego i Rady Powiatowej.
Spotkanie odbyło się w szerokiej grupie około 120 osób i trwało blisko dwie godziny. W tym czasie premier Oleksy odpowiadał na pytania, które padały z sali oraz opowiedział o bieżących pracach na szczeblu centralnym. Czytaj dalej Podsumowanie spotkania z Józefem Oleksym

Spotkanie z Józefem Oleksym

Szanowni Państwo! Zarząd Powiatowy i Zarząd Miejski Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Federacja Młodych Socjaldemokratów w Oświęcimiu serdecznie zapraszają na spotkanie z byłym premierem, wicepremierem, marszałkiem sejmu, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Józefem Oleksym.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2012 r. o godz. 17.30 w sali sesyjnej Oświęcimskiego Centrum Kultury.

 

Spotkanie z premierem – aktualizacja

Leszek Miller w Chełmku
Leszek Miller w Chełmku

W dniu 10 czerwca 2011 roku, piątek, do Chełmka na spotkanie z mieszkańcami gminy miał przyjechać premier Leszek Miller. Otrzymaliśmy jednak informację, że ze względu na sytuację rodzinną, spotkanie musi zostać przesunięte. Informacja o nowym terminie spotkania wraz z planem wizyty zostanie przekazana wkrótce.

Joanna Senyszyn

Prof. Joanna Senyszyn w Chełmku
Prof. Joanna Senyszyn w Chełmku

W dniu 12 grudnia 2010 roku Chełmek odwiedziła posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Joanna Senyszyn. Spotkanie europosłanki z mieszkańcami Chełmka odbyło się na zaproszenie Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chełmku.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 16.00 w wyremontowanej restauracji Kaprys na ulicy Krakowskiej. Wcześniej prof. Joanna Senyszyn zwiedziła wspólnie z miejskimi działaczami SLD muzeum Tomasza Baty. Spotkanie w restauracji Kaprys otworzyły słowa wstępu posłanki. Następnie prof. Senyszyn poprosiła o dyskusję i głosy z sali. Poruszano wiele tematów. Od pracy w Parlamencie Europejskim poprzez ocenę polskiej sceny politycznej z perspektywy Brukseli, sprawy gospodarcze, biznesowe po te tyczące się zwykłych obywateli jak emeryci i kombatanci. Nie zabrakło również dyskusji o działaniach kościoła w Polsce i Europie.

Henryk Fucz z Joanną Senyszyn
Henryk Fucz z Joanną Senyszyn

Po oficjalnej części spotkania każdy gość otrzymał od euro posłani prezent w postaci kalendarza i „antystresowego serca”. Następnie rozmowy przeniosły się do kuluarów, gdzie każdy miał okazję zamienić parę zdań z posłanką. Na zakończenie podano obiad.

Spotkanie z eurodeputowaną prof. Joanną Senyszyn było drugim spotkaniem tej rangi zorganizowanym w mijającym 2010 roku. W maju z inicjatywy chełmeckich działaczy SLD odwiedził nas europoseł prof. Adam Gierek. Miejscy działacze SLD nie zdradzają planów na 2011 rok. Mówią tylko, że zaproszą do miasta równie znane osobistości. Spotkania nie zaszczycili swoją obecnością żadni przedstawiciele lokalnych władz.

Po niemiecku

Gulasz po polsku, dyskusja po niemiecku
Gulasz po polsku, dyskusja po niemiecku

W Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku odbyły się polsko-niemieckie warsztaty z udziałem młodzieży z obu krajów. Uczniowie rozmawiali na temat m.in. kultury, sytuacji politycznej oraz życia codziennego Polaków i Niemców.  W warsztatach wzięli udział uczniowie z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie i Bobrku oraz goście z niemieckiego Schieder.

– Goście z Niemiec mieli okazję spróbować tradycyjnej polskiej kuchni, a wspólny posiłek ?w miłej atmosferze ułatwił nawiązanie pierwszych kontaktów – informuje Anna Droździewicz.

Spotkanie było także okazją do porównania systemów szkolnictwa w Polsce i Niemczech.

– Praca w grupach i konkursy pozwoliły uczniom poznać zainteresowania oraz aktualne trendy w muzyce panujące w obu krajach. Puentą spotkania była międzynarodowa dyskusja na temat kultury, geografii, sytuacji politycznej oraz życia codziennego Polaków i Niemców – dodaje z kolei Agnieszka Kolasa.

Nauczyciele oraz uczniowie wierzą, że wspólnie spędzony czas dał podłoże do kontynuowania współpracy.  Spotkanie to było pomysłem dwóch nauczycielek języka niemieckiego – Agnieszki Kolasy i Anny Droździewicz.

za: oświęcimskie24

Spotkanie dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorcówSpotkanie informacyjne dla przedsiębiorcówW dniu 18 lutego 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania projektów realizowanych przez podmioty gospodarcze. W spotkaniu, które adresowane było do przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości wziął udział Pan Marek Sowa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz specjaliści w dziedzinie pozyskiwania środków unijnych, w tym Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Pani Agnieszka Byrdziak Prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Pan Tomasz Czubek Prezes Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Pan Albert Bartosz Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce Zachodniej oraz gospodarze i współorganizatorzy spotkania Pan Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka i Pan Andrzej Skrzypiński Z-ca Burmistrz Chełmka. Czytaj dalej Spotkanie dla przedsiębiorców