Chełmek.Info

Aktualności z gminy Chełmek

Teleadreson

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Chełmek, Pl. Kilińskiego 3 tel. 846-12-96
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Chełmek, ul. Staicha 1 tel. 846-14-83
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chełmek, ul. Staicha 1 tel. 846-13-39
Środowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A, Chełmek, ul. Krakowska 16 tel. 846-14-72
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza, Chełmek, ul. Chrobrego 9 tel. 846-11-04
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku, Chełmek, ul. Marszałka Piłsudskiego 1 tel.846-13-86
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie im. Marii Konopnickiej, Gorzów, ul. Szkolna 3 tel. 846- 14-75
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku im. Kardynała Stefana Adama Sapiehy, Bobrek, ul. Nadwiślańska 9 tel. 846-17-37
Świetlica Środowiskowa, Chełmek, ul. Brzozowa 7-9 tel. 033 846 10 25
Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o., Chełmek, ul. Marszałka Piłsudskiego 8 tel. 846-11-32
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Chełmek, ul. Piastowska 18 tel. 846-12-61
INNE JEDNOSTKI
Agencja PZU S.A., Biuro Obsługi Klienta w Chełmku, Chełmek, ul. Krakowska 11 tel. 0 502 542 756
Apteka „NOWA” s.c., Chełmek, Plac Kilińskiego 1 tel.846-27-68
Apteka „POD KASZTANEM”, Chełmek, ul. Piastowska 2 tel.846-28-27
Apteka Prywatna, Chełmek, ul. Staicha 1 tel.846-38-38
Apteka „ZIOŁEK”, Chełmek, ul. Krakowska 26 tel.846-14-26
Bank PEKAO SA, Oddział w Chełmku, Chełmek, ul. Brzozowa 1 tel. 876-20-20
Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu, Stały punkt kasowy w Chełmku, Chełmek, ul. Krakowska 11 tel. 846-14-45
Bank PKO Bank Polski S.A., Ekspozytura w Chełmku, Chełmek, ul. Krakowska 11 tel. 846-14-60
Biblioteka Publiczna MOKSiR, Chełmek, ul. Topolowa 8 tel. 846-13-36
Bobreckie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Spichlerz” w Bobrku, Bobrek, ul. Nadwiślańska 9 tel. 846-17-37
Chełmeckie Stowarzyszenie Przedsiębiorców „CHEŁMEK”, Chełmek, Plac Kilińskiego 1 tel. 0501 562 424
Chełmeckie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Paprotnik” w Chełmku, Chełmek, ul. Staicha 1 tel. 846-38-44
Dom Ludowy w Bobrku, Bobrek, ul. Nadwiślańska 150
Dom Ludowy w Chełmku, Chełmek, ul. Chrobrego 77 tel. 846-31-43
Dom Ludowy w Gorzowie, Gorzów, ul. Kwiatowa 1 tel. 846-17-75
Dom Pamięci Baty, Chełmek, ul. Staicha 3 tel. 846-18-88
Dom Pomocy Społecznej, Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2 tel. 846-13-49
Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku, Chełmek, ul. Przemysłowa 2 tel. 846-14-46
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Chełmek, ul. Krakowska 26 tel. 846-14 29
Ludowy Klub Sportowy w Bobrku, Bobrek, ul. Jarzębinowa 2. tel. 846-17-37
Uczniowski Parafialno – Szkolny Klub Sportowy w Bobrku, Bobrek, ul. Nadwiślańska 9 tel. 846-17-37
Uczniowski Klub Sportowy „Grunwald” w Chełmku, Chełmek, ul. Chrobrego 9 tel. 846-11-04
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”, Chełmek, ul. Krakowska 18 tel. 846-11-72
Ludowy Klub Sportowy „GORZÓW”, Gorzów, ul. Szkolna 3 tel. 0 607 243 319
Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrku, Bobrek, ul. Nadwiślańska 150
Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmku, Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego 77
Komisariat Policji w Chełmku, Chełmek, ul. Piastowska 16 tel. 846-17-77
Korty tenisowe w Chełmku, Chełmek, ul. Brzozowa 2 tel. 846-15-47
Kółko Rolnicze, Chełmek, ul. Staicha 3 tel. 0606580720
Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrku, Bobrek, ul. Nadwiślańska 152 tel. 846-12-07
Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku, Chełmek, ul. Staicha 3 tel. 846-18-88
Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzowie, Gorzów, ul. Kwiatowa 1 tel. 846-17-75
Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Trójcy Przenajświętrzej w Bobrku, Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 6, 32-661 Bobrek, tel. (33) 846 14 70
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Chełmku, Chełmek ul. Słowackiego 13a, 32-660 Chełmek, tel. (33) 846-11-23
Parafia Rzymsko – Katolicka, p.w. Miłosierdzia Bożego w Chełmku, Chełmek, ul. Wojska Polskiego 1, 32-660 Chełmek, tel. (33) 846-18-80
Parafia Rzymsko – Katolicka, p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Gorzowie, Gorzów, ul. Szkolna 9, 32-660 Chełmek, tel. (33) 846-37-15
Polski Związek Działkowców, Pracowniczy Ogród Działkowy „Czerwony Kapturek” w Chełmku, Chełmek, ul. Marszałka Piłsudskiego 12/42 tel. 0 694 991 263
Polski Związek Działkowców, Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Chełmku, Chełmek, ul. Broniewskiego
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmku, Chełmek, ul. Topolowa 6 tel. 846-15-66
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział w Chełmku, Chełmek, ul. Chrobrego 83 tel.846-17-15
Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie „Daniel” w Chełmku, Chełmek, ul. 11-Listopada 6/6 tel. 0 603 169 070
Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgowy Bielsko – Biała Koło Miejskie w Chełmku, Chełmek, ul. Powstańców Śląskich 2/15 tel. 846-14-16
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Koło Miejskie w Chełmku, Chełmek, ul. Powstańców Śląskich 2a/23 tel. 846-16-81
PTTK -Oddział Ziemi Oświęcimskiej, Koło Miejskie w Chełmku, Chełmek, ul. Krakowska 18 tel. 846-13-66, 846-16-81
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy dla Osób Zagrożonych Bezrobociem, Chełmek, Plac Kilińskiego 3 tel. 846-12-96
Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku, Chełmek, Plac Kilińskiego 3 tel. 846-12-96
Schola Misericordias, Chełmek, ul. Wojska Polskiego 1 tel. 846-18-80
SKOK „Mysłowice”, Oddział w Chełmku, Chełmek, Plac Kilińskiego 2 tel. 846-20-20
Stowarzyszenie Klub Idei Tomasza Baty w Chełmku, Chełmek, ul. Staicha 3 tel. 846-12-94
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku, Chełmek, ul. Wojska Polskiego 1 tel. 846-11-73
Urząd Pocztowy w Chełmku, Chełmek, ul. Piastowska 24 tel. 846-12-13
Urząd Pocztowy w Bobrku, Bobrek, ul. Nadwiślańska 5 tel. 846-18-01
Zespół Charytatywny „Caritas”, Chełmek, ul. Wojska Polskiego 1
Zespół Ludowy „Bobrowianki”, Bobrek, ul. Nadwiślańska 150
Zespół Śpiewaczy „Chełmkowianki”, Chełmek, ul. Bolesława Chrobrego 77
Zespół Śpiewaczy „Malwa”, Gorzów, ul. Gorzowska 8
Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 8 w Chełmku, Chełmek, ul. Krakowska 18. tel. 846-11-72
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Chełmku, Chełmek, ul. Kochanowskiego l tel.846-14-74
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Chełmek, Chełmek, ul. Topolowa 6 tel. 846-21-14
Związek Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik” w Bielsku – BiałejKoło Pszczelarzy w Chełmku, Chełmek, ul. Zygmunta Starego 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.