Trzy Korony Małopolski
Trzy Korony Małopolski

To będzie trzecia edycja plebiscytu „Trzy Korony Małopolski”, w którym ocenimy, jak nam się żyło w naszej małej ojczyźnie przez ostatnie cztery lata.  Organizatorami konkursu miast o „Trzy Korony Małopolski” są „Polska – Gazeta Krakowska”, samorząd województwa, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Radio Kraków oraz Telewizja Polska Oddział w Krakowie. Patronem jest marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara z PO.

Celem tegorocznego plebiscytu jest wybór miast Małopolski, które w ciągu kadencji samorządowej 2006-2010 zasłużyły na miano najbardziej gospodarnych i przyjaznych swym mieszkańcom – takich, w których żyje nam się najlepiej. Do plebiscytu może zostać zgłoszone każde miasto Małopolski oprócz Krakowa, który ze względu na swoją rangę i wielkość byłby raczej nie do porównania z innymi miastami.

Konkurs rozpoczął się 12 marca, a zakończy 10 czerwca. Zostanie przeprowadzony równolegle w 3 kategoriach: I – miasta do 15 tys. mieszkańców;  II – miasta od 15 tys. do 30 tys. Mieszkańców i III – miasta powyżej 30 tys. mieszkańców. W III kategorii liczony jest Chełmek.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez kapitułę w oparciu o informacje zawarte w ankiecie plebiscytowej, ocenę zgłoszonych przez miasto własnych zrealizowanych przedsięwzięć i liczbę uzyskanych głosów oddanych na kuponach zamieszczonych w „Krakowskiej”.

Laureaci "Trzech Koron" z 2006 roku. Od lewej Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka, Jan Musiał, burmistrz Brzeska i Tadeusz Arkit, burmistrz Libiąża. Foto: Gazeta Krakowska
Laureaci "Trzech Koron" z 2006 roku. Od lewej Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka (piastujący ten urząd również w obecnej edycji), Jan Musiał, burmistrz Brzeska (obecnie już poseł na sejm RP z PO) i Tadeusz Arkit, burmistrz zadłużonego Libiąża (obecnie również poseł na sejm RP z PO). Foto: Gazeta Krakowska

W 2006 r. laureatami zostali w kategorii miast dużych Brzesko kierowane przez burmistrza Jana Musiała (obecnie posła PO), a wyróżnienia pojechały do Andrychowa, Nowego Targu i Tarnowa.

Miasta średnie: tu wygrał zadłużony dziś Libiąż, który został laureatem wraz z burmistrzem Tadeuszem Aritem (obecnie również posłem PO), a wyróżnienia trafiły do: Niepołomic, Krynicy oraz Dąbrowy Tarnowskiej.

W ostatniej kategorii zwyciężył Chełmek z burmistrzem Andrzejem Saternusem z PO, a wyróżnienia przypadły: Suchej Beskidzkiej, Muszynie i Dobczycom.

Jakimi inicjatywami za lata 2006-2010 może pochwalić się samorząd Chełmka? Prosimy o wpisywanie poniżej 5 inicjatyw.