W dniach od 21 do 28 lutego 2020 osoby, które przyjdą do Sądu, Prokuratury, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych instytucji pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach specjalnego dyżuru specjalistów będą mogły uzyskać potrzebne informacje oraz konkretne porady.
Idea tego wyjątkowego tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który przypada na dzień 22 lutego, i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby oraz prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Akcji patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Do oświęcimskiej komendy Policji oraz komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze, osoby pokrzywdzone przestępstwem o informacje mogą się zwrócić każdego dnia. Osoby chcące zasięgnąć porady mogą kontaktować się z policjantami osobiście przychodząc do wybranej jednostki Policji lub też bezpośrednio ze swoim dzielnicowym.
Przypominamy również, że osoby pokrzywdzone przestępstwem w celu uzyskania wsparci i pomocy przez cały rok mogą kontaktować się z instytucjami, które udzielają różnego rodzaju wsparcia oraz pomocy finansowej Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać:

  • pomoc prawną;
  • wsparcie psychologiczne;
  • wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego;
  • pomoc materialną;
  • pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową;
  • pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów związanych ze zobowiązaniami czynszowymi;

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/
Lista organizacji udzielających różnego rodzaju wsparcia oraz pomocy dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/