Jakiś czas temu rozgorzała dyskusja na temat umieszczania na stronie Urzędu Miejskiego aktywnych linków do prywatnych firm. Zadaliśmy pytanie, na jakiej podstawie takie linki są umieszczane na publicznej stronie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że są to firmy, które mają znaczący wpływ na życie w mieście i z tych względów, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do tych firm zostały wyróżnione na stronie Urzędu Miejskiego. Wytłumaczenie pokrętne, gdyż wśród tych firm znalazły się takie, które tej definicji nie spełniają, ale temat został zamknięty.

2 lipca tego roku pojawiła się kolejna reklama prywatnej firmy Dachsystem z Wadowic (patrz poniżej). Reklama spełnia wszystkie założenia oferty handlowej, więc postanowiliśmy przyjrzeć się obowiązującym przepisom prawa a co najważniejsze dobremu obyczajowi w kwestii reklam za publiczne pieniądze.

Otóż, strona urzędowa jest publiczną własnością. Miejsca reklamowe również są publiczną własnością. Zamieszczanie reklamy na urzędowej stronie formalnie nie różni się od np. zawieszenia banneru reklamowego na ścianach urzędu. Ale jak ma się do tego prawo i dobre obyczaje?

Punktem wyjścia niech będzie raport Transparency International Polska o dostępie do informacji publicznej. W raporcie czytamy:

„Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantuje Konstytucja RP oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (…) Sprawny dostęp do informacji publicznej jest warunkiem przejrzystego działania administracji oraz uczciwego i sprawnego państwa. (…) Najczęstsze problemy z dostępem do informacji publicznej: (…) 5. Zamieszczanie reklam na stronach (urzędowych) i w adresach Biuletynów Informacji Publicznej co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra SWiA.”

Podobnie sytuację komentuje się w raporcie „O neutralności technologicznej i reklamie na stronach urzędów”, gdzie przeczytać można w podsumowaniu:

„Uważam, że strony administracji publicznej nie powinny być nośnikiem reklam, bo obywatele są wobec prawa równi, a „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” – co przeczytacie Państwo w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.”

Wracając do tematu reklamy prywatnej firmy deweloperskiej na stronie Urzędu Miejskiego. Rynek usług budowlanych i szerokiej gamy usług związanych z rynkiem nieruchomości jest rynkiem wysoce konkurencyjnym na którym spotykają się firmy budowlane, pośrednicy obrotu nieruchomościami i prywatni ludzie, których celem jest sprzedanie nieruchomości. Faworyzowanie jednej firmy z tej grupy jest sprzeczne z dobrym obyczajem i może być sprzeczne z zasadami prawa. Faworyzowanie wadowickiej firmy deweloperskiej działa na szkodę zarówno chełmeckich firm budowlanych jak i mieszkańców Chełmka, którzy chcą sprzedać własną nieruchomość. Ponadto, gdy trwają prace modernizacyjne w budynku byłego przedszkola gdzie mają powstać mieszkania i apartamenty za gminne fundusze – jest również działaniem na szkodę urzędu.