Uszkodziłeś swoje auto?
Uszkodziłeś swoje auto?

Z powodu zaniedbań władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich, które głuche są na coraz głośniejsze apele o poprawę stanu dróg w Chełmku, chelmek.info przygotował wraz z firmą PR Consulting poradnik jak ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodów dla mieszkańców Chełmka.

Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych „Do zarządcy drogi należy w szczególności: przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.” Od tego rozpoczynamy krótką instrukcję jak ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzony w Chełmku (i nie tylko) samochód.

Mamy prawo domagać się odszkodowania za poniesione straty od zarządcy drogi, na której doszło do uszkodzenia pojazdu, w wyniku zaniedbania zarządcy obowiązków nakładających na niego ww. ustawą. By próby uzyskania tego świadczenia nie stały się walką z wiatrakami, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

ZGROMADŹ DOWODY

Przede wszystkim dobrze jest rozejrzeć się, czy ktoś widział to zdarzenie. Równie dobrze może być to pasażer, który podróżował razem z nami. Jeśli jest to przechodzień, warto poprosić go o złożeniu pisemnego oświadczenia, albo o podanie danych osobowych by w razie potrzeby poprosić o pomoc.

Kolejnym ważnym elementem dokumentacji są zdjęcia z miejsca zdarzenia. Prawie każdy w swoim telefonie komórkowym posiada aparat fotograficzny. Zdjęcia z aparatu są niezastąpionym materiałem dowodowym.

Warto zrobić zarówno zdjęcia samej dziury, jak i zdjęcie okolicy, które ułatwi zlokalizowanie tej dziury. W dodatku, od chwili zaistnienia zdarzenia, do jej rozpoznania, uszkodzenie drogi może zostać naprawione, co dodatkowo podnosi wartość materiału fotograficznego. Fotografując dziurę warto również na zdjęciach umieścić jakiś obiekt pozwalający na zmierzenie dziury. Może to być położona obok dziury paczka papierosów (która ma 9cm i pomaga określić wielkość dziury) albo dowód rejestracyjny samochodu (11cm). Ostatnio pomagaliśmy klientowi dochodzić roszczeń w Sądzie. Zarządca drogi kwestionował podaną wielkość dziury (40cm) dlatego taka dokumentacja fotograficzna z umiejscowionym przedmiotem pozwalającym skalować wielkości na zdjęciach jest bardzo przydatna. Jeśli widać uszkodzenia pojazdu nie zapominamy o ich sfotografowaniu.

Kolejnym ważnym elementem jest wezwanie policji. Notatka policyjna, w której zawarte będą wszystkie informacje na temat okoliczności zdarzenia, może mocno ułatwić dochodzenie swoich roszczeń u zarządcy drogi.

ZIDENTYFIKUJ ZARZĄDCĘ DROGI

W Chełmku może to być droga wojewódzka (Krakowska i Piastowska), drogi powiatowe albo gminne. Piecze nad drogami wojewódzkimi trzyma zarząd województwa, a drogami powiatowymi i gminnymi zarządza odpowiednio zarząd powiatu i burmistrz. I to do tych instytucji zwracamy się z wnioskiem o odszkodowanie. W przypadku problemu z identyfikacją rodzaju drogi, możemy zwrócić się o pomoc do Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego, które będzie w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie.

Dane teleadresowe:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56 , 30-085 Kraków
Sekretariat: 012 637 28 79

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu
ul. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim,
Sekretariat: 033 843 06 22

Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek
Sekretariat: 033 844 90 00

POSTĘPUJ ZGODNIE Z PROCEDURAMI

Gdy już zidentyfikujesz zarządcę drogi, który poprzez swoje zaniedbania uszkodził twój samochód należy udać się do jego siedziby ze zgromadzonymi materiałami dowodowymi. Większość zarządców ma własne formularze zgłoszenia szkody. Należy je wypełnić. Zdarza się tak, że zarządca sam zwraca się do swojego ubezpieczyciela z formularzem i dowodami. Można jednak zrobić to samodzielnie.

Zostanie wyznaczony rzeczoznawca, który zapozna się z materiałem dowodowym, umówi się na oględziny pojazdu i dokona oględzin miejsca zdarzenia. Ze względu na fakt, że po zgłoszeniu szkody zarządcy najczęściej dokonują w trybie natychmiastowym łatania felernej dziury, bardzo przydaje się dokumentacja fotograficzna dziury o którym pisaliśmy wyżej.

Jeśli samochód jest nam niezbędny, na przykład do pracy, można dokonać naprawy we własnym zakresie ale bezwzględnie należy zbierać rachunki i zabierać ze sobą z zakładu wymienione, uszkodzone części.

Zarządca jest też zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z koniecznością holowania uszkodzonego pojazdu. Możemy domagać się również rekompensaty korzyści, które utraciliśmy wskutek zaistniałej sytuacji, np. jeśli w wyniku uszkodzenia samochodu nie mogliśmy podpisać ważnej umowy itp. Jednak to w naszej gestii jest udowodnienie związku między tymi zdarzeniami.

Niestety, ubezpieczyciel zarządcy dróg może odmówić wypłaty odszkodowania. Jeśli powodem odrzucenia naszego wniosku jest wątpliwość co do wartości szkody, można poprosić o wycenę niezależnego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca może zażądać za wydanie opinii nawet 500 złotych, ale ten koszt również możemy doliczyć do naszych żądań. Jeśli mimo szczerych chęci nie uda nam się dojść od porozumienia z ubezpieczycielem pozostaje nam sąd i postępowanie na drodze powództwa cywilnego.

Jak widać, procedura ubiegania się o odszkodowanie nie jest drogą przez mękę i jeśli znamy kolejne zasady postępowania możemy przejść przez nią całkiem bezboleśnie. Trzeba pamiętać o jednym ważnym szczególe – podstawą jest jak najbogatsza dokumentacja zdarzenia. Im bardziej przyłożymy się do tego elementu, tym trudniej będzie zarządcy „wymigać się” od zadośćuczynienia.

Jeśli mimo tego poradnika masz kłopoty, skontaktuj się z nami.

PR Consulting
http://www.prconsulting.com.pl