Już po raz czwarty na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zorganizowano Integracyjny Rajd Pieszy, który zgromadził młodzież i dzieci we wspólnej zabawie i rozrywce. Celem imprezy, która odbyła się w październiku, była integracja głównie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami.

W rajdzie wzięła udział młodzież i dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, Filii SOSW, działającej przy DPS w Bobrku, Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta z Chełmka oraz uczniowie Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku i Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu.

Jedną z form nawiązywania kontaktów społecznych z osobami niepełnosprawnymi są spotkania dzieci i młodzieży z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, organizowane od wielu lat przez pracowników Filii SOSW w Oświęcimiu, funkcjonującej na terenie DPS w Bobrku.

– Od wielu lat gościmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych, a nawet dzieci przedszkoli. Uczniowie przygotowują występy, inscenizacje teatralne, koncerty, które prezentują mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Realizowaliśmy program, w trakcie którego uczniowie szkoły podstawowej z Gorzowa przez rok uczestniczyli we wspólnych zajęciach edukacyjnych z zakresu plastyki i techniki z uczniami naszej filii. Wspólne rajdy piesze organizujemy od czterech lat i cieszą się one dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób niepełnosprawnych jak i uczestniczącej w nich młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z PZ nr 8 w Chełmku i PZ nr 1 w Oświęcimiu – zaznacza Renata Zabawska, kierownik Filii SOSW w Oświęcimiu, działającej przy DPS w Bobrku.

Takie spotkania pomagają młodzieży w naturalny sposób łamać negatywne stereotypy związane z osobami niepełnosprawnymi – strach, litość, niemoc względem niepełnosprawności i uczą ich właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych, czyli współżycia z nimi, komunikowania się, wrażliwości na ich los.

Nie tylko osoby „zdrowe” mogą ofiarować niepełnosprawnym swoją pomoc. Niepełnosprawni też mogą nas czymś ubogacić. Praca z nimi uczy uczynności, wytrwałości, samodzielności, opiekuńczości, troskliwości, wyrozumiałości, odpowiedzialności za drugiego człowieka. Młodzież nie tylko poznaje środowisko osób niepełnosprawnych, ale i uczy się akceptacji wyglądu, czy zachowania osoby niepełnosprawnej, poznaje przyczyny niektórych zachowań, uczy się rozwiązywać niektóre ich problemy, zdobywa podstawową wiedzę z zakresu pracy i rehabilitacji z osobami niesprawnymi (np. poznaje sposoby komunikacji alternatywnej – gesty, piktogramy, obrazki), obserwuje jak dostosować formy architektoniczne do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, uwrażliwia się na ich potrzeby.

Z pewnością spotkania dzieci i młodzieży z osobami z niepełnosprawnością wpłyną w przyszłości na poprawę społecznego funkcjonowania i większą socjalizację grup osób niepełnosprawnych.

– Wszystkie te formy współpracy z dziećmi i młodzieżą są efektem wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i pracowników DPS, którego celem chcielibyśmy, aby była szeroko rozumiana integracja pojęta jako normalne zjawisko we wszystkich aspektach życia społecznego. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, jako wyznacznik społecznej normalności, opartej na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich relacjach życia obywatelskiego – dodaje kierownik filii Renata Zabawska.

W DPS w Bobrku przebywa 204 mieszkańców. Dom, w którym mieszkają zapewnia im pełną dobową opiekę i przy sprzężonych niepełnosprawnościach jest dla nich jedyną formą godnego i bezpiecznego życia w społeczeństwie. Część mieszkańców DPS uczęszcza do szkoły – filii SOSW w Oświęcimiu, inni dojeżdżają do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku, a jeszcze inni są zatrudnieni w Spółdzielni Inwalidów „Simech”.

W placówce bardzo intensywnie działa klub sportowy „Spartakus” współpracujący z Olimpiadami Specjalnymi Polska. Dom położony w oddaleniu od ruchliwych ulic daje możliwość samodzielnego poruszania się wielu osobom niepełnosprawnym, stwarza ponadto warunki do częstego wychodzenia na spacery, czy korzystania z terenów rekreacyjnych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu