Tytuł
Zaproszeni goście przed Domem Pamięci T. Baty

W dniu 15 maja 2010 roku w Chełmku odbyło się spotkanie Weteranów Pracy byłych P.Z.P.S. Chełmek. Wśród przybyłych osób nie zabrakło interesujących gości takich jak eurodeputowany prof. Adam Gierek, doc. dr Jerzy Siemianowicz –  dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, Wydział Zamiejscowy w Tychach, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, senator Bogusław Mąsior, Mieczysław Barański – honorowy konsul Słowenii w Polsce, Kazimierz Sas – przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Krakowie, Jerzy Nachel – dyrektor TVP Katowice, Ryszard Wanat – przewodniczący Zarządu Województwa Małopolskiego O.P.Z.Z. „Konfederacja Pracy”, Bogdan Cuber – dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Piotrowicach, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Oświęcimiu, Mariusz Sajak – radny Rady Miejskiej w  Chełmku i wielu innych.

Tytuł
Zebrani goście podczas zwiedzania

Majowe spotkanie rozpoczęło się w Domu Pamięci Tomasza Baty w Chełmku, gdzie zebranych gości oprowadził po zbiorach dyrektor MOKSiR w Chełmku, Pan Waldemar Rudyk. Profesor Adam Gierek i docent doktor Jerzy Siemianowicz szybko rozpoczęli wspólną dyskusję na temat dwudziestowiecznych systemów zarządzania wprowadzonych przez czeskiego przedsiębiorcę  Tomasza Batę, które to systemy pozostają aktualne aż po dziś dzień. W dyskusję szybko włączyli się dawni przedstawiciele kierownictwa byłych zakładów przemysłowych z gminy Chełmek.

Tytuł
Goście z prof. A. Gierkiem na czele przeglądający zbiory

Tytuł
Wykład doc. dr Jerzego Siemianowicza

Po zwiedzeniu Domu Pamięci Tomasza Baty goście udali się na spotkanie z Weteranami Pracy. Podczas oficjalnej części gości przywitał główny organizator Henryk Fucz. Na wstępie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych przedstawicieli kierownictwa byłych zakładów przemysłowych z gminy. Następnie podczas przemówienia otwierającego, Henryk Fucz zaprezentował historię przemysłu i gospodarki gminnej. Wspomniano zarówno lata powstania zakładów Baty w Chełmku, okres ich świetności i upadek. Nie zapomniano przedstawić również aktualnej sytuacji w strefie przemysłowej i okolicach, gdzie działa 150 zakładów, również z kapitałem zagranicznym zatrudniających kilkaset ludzi.

Tytuł
Wykład prof. Adama Gierka

Na zakończenie przedstawiono oficjalnego kandydata na Urząd Burmistrza, kandydatów do Rady Powiatowej i Miejskiej. Kandydatury zostały przyjęte długimi brawami. Po oficjalnym przywitaniu swoje wykłady wygłosili doc. dr Jerzy Siemianowicz i prof. Adam Gierek. Wykłady zostały wysłuchane z niezwykłą uwagą Po nich głos zabrali radny Sejmiku Wojewódzkiego Bogusław Mąsior i konsul Mieczysław Barański, który zaprosił zebranych na coroczny, czerwcowy piknik Pszczyński współorganizowany między innymi przez Konsulat Słowenii.

Po oficjalnych wystąpieniach zaczęła się interesująca, żywa dyskusja i pytania do gości. Zebrani wykorzystali w pełni obecność tak znamienitych nazwisk zasypując ich gradem pytań. W dyskusji z zebranymi brali udział również przedstawiciele obecnych największych pracodawców, tacy jak Tomasz Warzecha, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmku, Czesław Krawczyk, założyciel firmy „Krawczyk”, Mariusz Sajak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, Bogdan Cuber, Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych i inni.

Spotkanie należy uznać za wyjątkowo udane. Weterani Pracy z byłych zakładów przemysłowych w gminie Chełmek spotkali się po latach i powspominali okres świetności chełmeckich zakładów oraz ich udział w budowaniu najlepszego okresu chełmeckiego przemysłu. Skorzystali z obecności zaproszonych gości honorowych i mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami różnych środowisk na interesujące ich tematy związane zarówno z Chełmkiem, krajem jak i działalnością Unii Europejskiej. Nie zabrakło tematów związanych ze zbliżającymi się zagrożeniami gospodarczymi dla naszego kraju i możliwością wykorzystania potencjału Polski. Życzeniem gości było, aby takie spotkania stały się tradycją.