Wolontariuszki, działające w Klubie Seniora, uczestniczą w projekcie „Razem do przodu” w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Celem projektu jest aktywizacja stowarzyszeń oraz ludzi zaangażowanych w służbę dla społeczności lokalnej, których wysiłki kierowane są na tworzenie warunków dla rozwoju społecznego. Główną zasadą jest upowszechnianie wolontariatu, rozwoju różnych form aktywności, integracji – potrzeby bycia razem, by sobie pomagać i wzajemnie wspierać. Certyfikaty ukończenia warsztatów strategicznych ”Aktywni dla wspólnego dobra” otrzymały Marianna Sitek i Ewa Kielar. Istotą, było pogłębienie umiejętności komunikacji, pracy w grupie, aby realizować założone cele w oparciu o istniejące zasoby i narzędzia.

Łącznicy 3 wieku” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Menadżerów i Organizatorów Kultury „SMOK”. Jego innowacyjny charakter polega na wdrożeniu efektywnego rozwiązania dydaktycznego dla osób starszych poprzez kompleksowe przeszkolenie Seniorów z zakresu promowania roli społeczeństwa obywatelskiego i jego roli jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społecznych i korzystania z technik informatycznych. Uczymy się , a swoją wiedzę będziemy przekazywać w swoim środowisku lokalnym.Poświęcając swój czas i energię, staramy się zdobywać środki na działalność stowarzyszenia, a szczególnie Klubu Seniora.

Seniorki z Chełmka

Chełmeckie seniorki szukają zwiastunów wiosny!

Seniorki z ChełmkaSprzyjająca aura uaktywniła członków Klubu Seniora. Marsz z „kijkami” został połączony z odkrywaniem zwiastunów wiosny. Lazur nieba, słoneczko, śpiew ptaszków i pełne piersi świeżego powietrza dały nam uczucie zadowolenia i wolności. Wiosna buchła zielenią, kwitną pierwsze leśne kwiatki – zawilce i przylaszczki.

Nasze poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem, co dokumentują zdjęcia. Zapraszamy na spacery z kijkami we wtorki o godz. 15-tej.

Seniorki z Chełmka