W dniu 21 września 2012 r o godz. 18.00. w Galerii Epicentrum MOKSiR w Chełmku rozpocznie się prezentacja obrazów pędzla artystki malarki Danuty Nowak.

Danuta Nowak jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Przez kilkadziesiąt lat ręcznie – artystycznie wyhaftowała ponad setkę sztandarów, którymi szczycą się szkoły, straże pożarne, policja, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, instytucje państwowe. To właśnie ona wyhaftowała w latach 1979-80 sztandar miejscowej Solidarności.

Jej obrazy olejne i akwarele znajdują się w centralnych instytucjach państwowych m. innymi w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Krakowskiej Kurii, Urzędach Miejskich, w kolekcjach prywatnych osób tak w kraju jak też za granicą.

Wystawie towarzyszyć będzie koncert sióstr GUJA: Aleksandra – skrzypce, Anna – fortepian, Magdalena – wokal.