W dniu 10 kwietnia 2014 roku na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia znad Przemszy z inicjatywy prezesa i członka zarządu podjęto uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia znad Przemszy. Likwidatorem został wybrany obecny członek zarządu a w dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2014 roku rozpoczął się formalny proces likwidacji Stowarzyszenia. Jednocześnie wypełniając obowiązki prawne przy likwidacji tj. informowanie opinii publicznej o likwidacji publikuje się niniejszą informację w lokalnym wydawnictwie.

Dziękując za współpracę jednocześnie zwraca się uwagę i uspokaja obecnych beneficjentów pomocy, że finansowy strumień wsparcia nadal popłynie a wsparcie sponsorskie, darowizny, wsparcie prawne i organizacyjne i innego rodzaju pomoc trafi do odbiorców bezpośrednio (z pominięciem pośrednika jakim było Stowarzyszenie) oraz nie planuje się wstrzymania pomocy.

Obecny adres mailowy Stowarzyszenia (kontakt@przemsza.org) jak i strona internetowa przemsza.org w dniu dzisiejszym przestały działać.

Kontakt w sprawie pomocy możliwy jest pod aktualnym numerem telefonu oraz poprzez adres mailowy chelmek.info@gmail.com. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia a nieobjęte jeszcze pomocą, prosi się o kontakt.