Partnerstwo Małopolska Zachodnia zamierza wprowadzić Strategię Planowania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla subregionu Małopolska Zachodnia. Wdrożenie Strategii ma na celu podniesienia jakości życia mieszkańców i stworzenia atrakcyjnego miejsca turystycznego. Aby dokument przyniósł rzeczywistą zmianę potrzebna jest Państwa opinia.

Partnerstwo planuje rozwój subregionu w oparciu o Zbiornik Świnna Poręba, dziedzictwo kulturowe regionu, atrakcyjne tereny przyrodnicze (np.: Park Krajobrazowy Beskidu Małego), jak również położenie w pobliżu aglomeracji Krakowa i Katowic, a także Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Plany wiązane z zakończeniem budowy zbiornika Świnna Poręba dotyczą sześciu obszarów: turystyki, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; komunikacji; porządek publiczny i bezpieczeństwo; kultura; ład przestrzenny.

Planowanymi inwestycjami w obrębie subregionu Małopolska Zachodnia są: Kompleks Turystyczny Jaszczurówka nad Zbiornikiem Świnna Poręba; system ścieżek i szlaków pieszo-rowerowych wokół Zbiornika Świnna Poręba; Żeglarski Ośrodek Szkoleniowy w Brańkówce nad Zbiornikiem Świnna Poręba.

Co zrobić, aby pomóc w pisaniu dokumentu? Należy wejść na platformę CyfrowaDemokracja.pl, zapoznać się ze skróconą strategią i wziąć udział w ankiecie na jej temat. Zajmie to zaledwie chwilę, a przyczynią się Państwo do poprawy jakości życia w subregionie.

Link do ankiety