Zielona Strefa
Zielona Strefa

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Policja, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli posiadasz informacje o niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem lub zabronionych działaniach zmierzających do degradacji środowiska naturalnego skontaktuj się z nami, dzwoniąc na numer: 997, 112 lub wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji. W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu ten problem możesz zgłosić pod adresem e-mail: zielonastrefa@oswiecim.policja.gov.pl

Nie bądź obojętny – zareaguj!