W dniu 26 marca 2013 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej na której podjęto uchwałę o sprzedaży terenu zielonego odgradzającego firmę VG Polska od terenów mieszkalnych. O protestach mieszkańców przeciwko sprzedaży spornej działki pisaliśmy wcześniej w artykule „Walka z burmistrzem o spokojny sen”. Głosowanie odbyło się przy obecności wielkiej ilości mieszkańców, których nie pomieściła sala sesyjna Urzędu Miejskiego. Wynik głosowania przedstawił się następująco:

Za sprzedażą głosowali:

 • Dworniczek Maciej
 • Kądzior Stanisław Jan
 • Ostrowska Józefa
 • Palka Marek
 • Rybak Andrzej
 • Szewczyk Helena
 • Wiśniewski Henryk

Przeciwko głosowali:

 • Kapusta Dorota
 • Kowalski Henryk
 • Legut Paweł
 • Sędrak Legut Bernadeta
 • Sajak Mariusz
 • Urbańczyk Zofia

Wstrzymała się od głosu:

 • Radwańska Jadwiga

Nieobecna:

 • Kotowska Iwona

Głosowanie z wynikiem 7 za, 6 przeciw i 1 osoba wstrzymująca się na 14 obecnych radnych przesądziło o sprzedaży działki. Po głosowaniu gromy spadły na radnych głosujących zarówno za sprzedażą jak i na wstrzymującą się radną Radwańską, której wstrzymujący się głos sprawił, że większość uzyskali radni głosujący za uchwałą zezwalającą burmistrzowi na sprzedaż. Oburzeni mieszkańcy podkreślali, że zapamiętają to głosowanie przy urnie na zbliżających się wyborach samorządowych.