Złota Sakwa
Złota Sakwa

W Chełmku po raz szósty rozdano Złote Sakiewki. Podczas uroczystej gali wręczono tez odznaczenia państwowe i gminne. Złoty Krzyż Zasługi otrzymały Helena Sowa, członkini zespołu śpiewaczego Bobrowianki i Helena Wilczak, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrku oraz zespołu śpiewaczego Bobrowianki. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Maria Gołyźniak, która od 1998 roku jest przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali Teresa Babiuch, działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Chełmku i Andrzej Skrzypiński, były zastępca burmistrza Chełmka, obecnie członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego.

Złoty Medal Za Długoletnią Służbę otrzymali Barbara Maślanka, pracownik samorządowy z 30 letnim stażem pracy i Adam Łękawa, emerytowany nauczycielem geografii z 30- letnim stażem, pracownik referatu oświaty. Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę otrzymali Janina Świerz, sekretarz w Urzędzie Miejskim w Chełmku i Bogdan Białecki, pracownik samorządowy z 23 letnim stażem pracy, naczelnik wydziału inwestycji i rozwoju.

Medale Za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek otrzymali: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Chełmku i Uczniowski Klub Sportowy KS Chełmek. Wśród związków i sportowców „zapomniano” jednak wyróżnić „ambasadorów” Chełmka, mistrzów Polski w piłce ręcznej co wywołało wielkie zdziwienie wśród gości i obserwatorów.

Wyróżnienia dla przedstawicieli firm, które w 2010 roku wspierały finansowo i rzeczowo przedsięwzięcia gminne: Krzysztof Tokarski, prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Chełmku, Anna Słotwińska z Zakładu Produkcji Obuwia Anspol, Kazimierz Zamarlik z Przedsiębiorstwa Budowlanego Dermex, Sławomir Szkółka z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Enwos, Marcin Łysak ze Studia Fotograficznego, Kazimierz Kojdecki z firmy Koj-Bud Roboty Inżynieryjno – Budowlane, Ewelina Wabik z firmy Optyk Rozmus, przedstawiciel Zakładu Usług Technicznych Promech, Tomasz Warzecha, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Chełmku, przedstawiciel Firmy Szan, Janusz Satanuch z firmy L Trans Logistics, Grażyna Hajda ze sklepu Pod Jedynką, Stanisław Kopiejka ze Stacja Paliw Bobrek, Bogusława i Wiesław Szyjkowie z Zajazdu Magda, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKOK Mysłowice.

Złote Sakiewki otrzymali: Robert Kaczmarek z VG Polska, Marek i Rafał Poznańscy z firmy Asfor Poznański, Maciej Kleszcz z Przedsiębiorstwa Metali Nieżelaznych Bobrek, Małgorzata i Leonard Postupalscy, właściciele firmy Złom-Met, Małgorzata Matusiak, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Andrychowie, Joanna Galistl i Andrzej Gołębiowski z Cukierni Ptyś, Południowy Koncern Węglowy w Jaworznie, Arkadiusz Woźniak z Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej w Tychach.