Zmiana taryfy w zakresie opłat przejściowych dla odbiorców energii elektrycznej. Enwos Chełmek informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dniem 01.01.2013 r. obowiązują nowe niższe stawki opłaty przejściowej dla odbiorców energii elektrycznej zasilanych z sieci dystrybucyjnej PECiGWŚ ENWOS Sp. z o.o. W załączeniu udostępniamy treść decyzji Prezesa URE oraz aktualne stawki zawarte w taryfie na dystrybucję energii elektrycznej.

Zobacz nowe taryfy