W dniu 13 czerwca 2013 roku, Rada Miejska w Chełmku przyjęła propozycję nowych stawek opłaty za śmieci zmieniając w ten sposób wcześniejszą uchwałę. Opłata za gospodarowanie odpadami zostanie obniżona do 8 zł na mieszkańca (było 9,50 zł) w przypadku osób segregujących śmieci i do 11 zł (było 12,50 zł) w przypadku osób niesegregujących śmieci. Ponadto została ustalona zróżnicowana stawka opłaty śmieciowej w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują dzieci. Przedstawia się ona następująco:

  • opłata za pierwsze dziecko 7 zł,
  • opłata za drugie dziecko 7 zł,
  • opłata za trzecie i każde kolejne dziecko 0 zł.