Wszyscy mieszkańcy Chełmka znają nieśmiertelne logo „Chełmek”. Logo to od zawsze związane było z naszą miejscowością i stanowi niewymierną wartość niematerialną naszego miasta. Logo to należało ostatnio do PZPS Chełmek, lecz od 21 marca 2000 przestało być prawnie chronione. Tak było przez ostatnie 17 lat. W tym czasie dowolna firma czy też instytucja mogła zarejestrować ten znak towarowy dla własnych potrzeb i wykorzystywać go niekoniecznie w celach związanych z promocją miasta czy też w celach historycznych. Co więcej, mogłaby zakazać używania w Chełmku tego znaku.
Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na ten stan. Nikt jednak tego nie słuchał. Dbając więc o zabezpieczenie tego niezwykle ważnego dla Chełmka symbolu z własnych prywatnych środków pokryliśmy wszystkie koszty (łącznie 1.300,00 złotych) związanych z zabezpieczeniem tego znaku i od dziś, Wydawnictwo Chełmek.Info jest właścicielem wspomnianego znaku towarowego.
Jednocześnie pragniemy zobligować się, że udzielimy nieodpłatnej licencji każdemu podmiotowi, który będzie chciał wykorzystać ten symbol do promocji miasta Chełmek (Urząd Miejski, MOKSiR i inne instytucje z Chełmka a także fundacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty). Licencja będzie wydawana nieodpłatnie, jednorazowo na każde przedsięwzięcie, bez prawa do odsprzedaży i tylko do promocji miasta oraz historii miasta – nie do celów komercyjnych i nie do celów politycznych.