Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. Święto wprowadzono dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. od tego czasu święto pracy jest międzynarodowym wydarzeniem obchodzonym w kilkudziesięciu krajach świata.

Z okazji pierwszomajowego dnia pracy, wydawca i redakcja Chełmek.info składa swoim czytelnikom wszystkiego najlepszego na drodze kariery zawodowej, respektowania ich praw pracowniczych tak często łamanych a osobom bezrobotnym życzymy dużo szczęścia w znalezieniu zajęcia, które spełniłoby nie tylko ich materialne potrzeby ale także dawałoby zadowolenie z podejmowanego trudu pracy.

Życzenia takie składane są corocznie. Mając jednak na uwadze wydarzenia z września 2011 roku, nie można oprzeć się pokusie skierowania życzeń również do włodarzy gminy oraz kierownictwa podległych gminie jednostek. Życzymy więc dojrzałości gospodarczej, w której to respektuje się prawa pracownicze, prawa związków zawodowych i ich przedstawicieli a zwłaszcza tak często łamaną konstytucję ludzi pracy czyli Kodeks Pracy.